Færder kommune anmelder to byggesaker til Økokrim, bekrefter kommunen i en epost til DN. Kommunen vil ikke opplyse hvilke eiendommer sakene gjelder.

Samtidig fortsetter kommunen å vurdere en lang rekke andre byggesaker.

– Det vurderes fortløpende flere anmeldelser etter plan- og bygningsloven, skriver Toril Eeg, rådmann i Færder kommune. Hun sier at kommunen fortsatt jobber med kontrollbesøk til eiendommer som kan bli anmeldt.

– Dette er ressurskrevende anmeldelser da det er helt nødvendig at alle forhold i sakene dokumenteres og beskrives ut fra den dokumentasjon som ligger til grunn. Det gjennomføres nye tilsyn i aktuelle saker.

DN har tidligere omtalt at Færder kommune, som er en sammenslåing av de tidligere kommunene Tjøme og Nøtterøy, har sett en rekke omstridte hyttebygg de siste årene. Kommunen har avdekket det de anser som ulovlige kjellere, utvidelser og brygger på en rekke hytter i strandsonen det eksklusive hytteområdet.

I en rekke av de omstridte byggesakene har arkitektkontoret Breili & Partnere vært involvert, sammen med to tidligere saksbehandlere i byggesaksavdelingen i tidligere Tjøme kommune.

I flere saker er hyttebygg først blitt godkjent gjennom politisk behandling i Tjøme kommune med uttalelser fra fylkesmannen i Vestfold. Deretter er det søkt om endringer og utvidelser, som er blitt godkjent av saksbehandlere uten at politikere eller fylkesmann er blitt involvert.

Økokrim har i lengre tid etterforsket flere forhold rundt byggesakene i området. Tidligere i høst ble det kjent at minst én person er siktet i Økokrims etterforskning.

Men Færder kommunes nye innsats med anmeldelser gjelder et annet spor av Tjøme-saken: Tidligere i høst omtalte Tønsbergs Blad at Økokrim frem til da kun hadde etterforsket hvorvidt det forelå brudd på korrupsjonsbestemmelsene. Dette til tross for at kommunen har konstatert brudd på byggeforbud i strandsonen og andre plan- og byggregler i en lang rekke saker.

Færder kommune besluttet da å gå til anmeldelser for å sikre at Økokrim også etterforsker brudd på plan- og bygningsloven på Tjøme.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.