– Den negative utviklingen i boligprisene fortsatte i den siste måneden i 2017. Selv om det er normalt med fall i prisene i desember, så er dette en svakere utvikling enn normalt, sier administrerende direktør i Eiendom Norge Christian Vammervold Dreyer.

Boligprisene her til lands falt nominelt med 1,1 prosent i desember 2017, sammenlignet med måneden før.

Det viser den landsomfattende bruktboligprisstatistikken som er utarbeidet av Eiendomsverdi for Eiendom Norge.

Korrigert for sesongvariasjoner falt boligprisene 0,5 prosent i desember i fjor.

Prisutvikling for desember tidligere år, alle boliger i Norge (sesongkorrigerte priser i parentes):

2016: +0,5% (+1,0%)

2015: -0,6% (0%)

2014: +0,3% (+1,0%)

2013: -0,9% (-0,1%)

2012: -0,1% (+0,8%)

2011: -1,0% (-0,1%)

2010: -0,7% (+0,3%)

2009: -0,2% (+0,8%)

2008: -1,0% (0%)

2007: -0,5% (+0,5%)

(Sesongkorrigering foretatt i forbindelse med november-statistikken. Kilde: Eiendom Norge, Eiendomsverdi, Finn.no)

– Boligmarkedet kan endre seg raskt

– For første gang siden 2013 har vi hatt en nedgang i boligprisene året under ett. Da vi gikk inn i 2017 hadde vi lagt bak oss et år med sterk prisvekst og det var få boliger for salg, og de fleste regnet derfor med at prisveksten ville vedvare. 2017 har vært en påminnelse på at boligmarkedet kan endre seg raskt, sier Dreyer.

Prisendringen (nominelt) i de store byene i desember 2017 (siste 12 måneder i parentes):

Oslo: -1,0% (-6,2%)

Bergen: -2,2% (-6,0%)

Trondheim: -1,4% (-2,9%)

Tromsø: -1,5% (-1,8%)

Stavanger: -1,0% (0%)

Kristiansand: -1,2% (-2,7%)

– Det kraftigste prisfallet i boligmarkedet

I desember ble det solgt 2.903 boliger i Norge, noe som er 7,4 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2016.

I 2017 er det solgt 86.627 boliger, noe som er tilnærmet likt som i 2016.

– Det er solgt mange boliger i løpet av desember, og volumet året under ett er stabilt sammenlignet med de siste årene. Det vitner om at boligmarkedet er velfungerende til tross for det kraftigste prisfallet i boligmarkedet siden perioden fra høsten 2007 til desember 2008, sier Dreyer.

I desember ble det lagt ut 3.237 boliger til salgs i Norge, noe som er 6,5 prosent flere enn i samme måned i fjor.

I 2017 ble det lagt ut 99.167 boliger for salg i Norge, som er 8,5 prosent flere sammenlignet med 2016.

– Vi har fra og med våren 2017 hatt en betydelig økning i tilbudssiden, og da særlig i Oslo, Bergen og Trondheim. Samlet for året er det lagt ut markant flere boliger til salgs sammenlignet med 2016, og det store utbudet er en viktig faktor for å forklare boligprisfallet gjennom året, sier Dreyer.

Det tok i gjennomsnitt 61 dager å selge en bolig i desember 2017, noe som er ni dager mer enn i desember 2016. Raskest salgstid hadde Hamar og Drammen med 25 dager og tregest salgstid hadde Kristiansand med 94 dager.

– Salgstiden øker i landet under ett, og den har i løpet av året økt i de aller fleste byene i Norge, noe som er en naturlig konsekvens av den økte tilbudssiden, sier Dreyer.

– Negativ prisutvikling i alle de største byene

Det var i desember negativ prisutvikling i alle deler av landet. Av byene hadde Sandefjord den sterkeste utviklingen med et prisfall på 0,3 prosent. Svakest utvikling var det i Bergen med en nedgang på 2,2 prosent.

Den sterkeste prisutviklingen i 2017 hadde Fredrikstad med en oppgang gjennom året på 6,7 prosent. Svakest utvikling hadde Oslo med en nedgang på 6,2 prosent.

– Årstakten i boligprisutviklingen har svekket seg betydelig gjennom 2017, og det er en negativ prisutvikling i alle de største byene. Men mange områder rundt de store byene og i distriktene har imidlertid endt med vekst i boligprisene, sier Dreyer.

Saken oppdateres(Vilkår)