– Vi tror dette på mange måter adresserer den utfordringen boligmarkedet har hatt, sier Obos-sjef Daniel Kjørberg Siraj til DN.

Tirsdag har boligutvikleren Obos lansert et pilotprosjekt for de første 141 leilighetene i Ulvenparken borettslag på Ulven i Oslo. De som ønsker seg bopel her kan velge mellom to prisalternativer.

Å kjøpe til ordinær pris eller å kjøpe til det Obos kaller en «spesielt gunstig» pris, alternativet «Obos Bostart».

Rabatt på én betingelse

Konseptet innebærer at man kan kjøpe leiligheter fra mellom 10 til 15 prosent lavere enn ordinær pris. Men boligen kjøpes til en lavere pris mot at Obos får retten til å kjøpe den tilbake når kjøper ønsker å selge.

– Det å selge en bolig straight up til en rabattert pris mot en forkjøpsrett som sørger for at ingen får en tilfeldig gevinst tror vi skal være ganske enkelt for folk å forstå, sier Siraj, som understreker at dette ikke bare er for førstegangskjøpere.

– Det er mange som sliter med å ha råd til å kjøpe den boligen de ønsker seg. Det kan være småbarnsfamilier som egentlig ønsker å bli boende i byen, men de har ikke råd til å kjøpe en større bolig, sier han.

Ingen verdiøkning ved oppussing

Hvis kjøper ønsker å selge boligen tilbake til Obos etter noen år må Obos betale en pris som er lik den prisen boligen ble kjøpt for, justert for endring i Eiendom Norge sin boligprisindeks for Oslo.

Det vil si at man ikke kan øke verdien på boligen ved å pusse opp bad eller kjøkken etter fem år. Samtidig faller heller ikke verdien om man sliter ned leiligheten.

– Vi har gjort det veldig enkelt. Vi tar risikoen for at folk sliter ned leiligheten sin, men på den andre siden gir det heller ingen tillegg til verdistigning hvis folk oppgraderer voldsomt underveis. Man ønsker å redusere skjønnselementet med et minimum. Nedsiderisikoen er Obos sin. Så må du selv tenke på hvor mye du orker og vil investere i oppgradering etter du har overtatt leiligheten, sier Siraj.

Tror flere sårbare grupper kan komme inn i boligmarkedet

Seniorøkonom Mari O. Mamre i Ny Analyse tror betydelig flere sårbare grupper kan komme seg inn på boligmarkedet med en rabatt på 10–15 prosent.

Samfunnsøkonom Mari O. Mamre.
Samfunnsøkonom Mari O. Mamre. (Foto: Mikaela Berg)

Hun sier at erfaringer fra andre land har vist at utbyggere har tatt på seg enorm risiko ved å sitte på store mengder boliglån, i tillegg til boligmasse ved et eventuelt krakk.

– Når markedet faller og folk ikke klarer å betale lånene sine har disse utbyggerne gått over ende. Denne risikoen reduserer Obos ved å heller krever at boligen selges tilbake til utbygger når den tid kommer, sier Mamre.

– Så gjenstår det å se om utsikten til gevinst ved boligsalget til Eiendom Norges generelle prisvekst er attraktiv nok for potensielle boligkjøpere, sier hun.

Kan utvides til flere prosjekter

I første omgang gjelder ordningen de første 141 boligene på Ulven, men dersom det viser seg å bli en suksess vil den kunne tas i bruk også på andre nye prosjekter, ifølge selskapet.

Salget av leilighetene i Ulvenparken borettslag begynner 14. juni i år.

Tilbakekjøpsretten på leilighetene vil tinglyses av Obos for å hindre at noen får en tilfeldig gevinst og for å motvirke spekulasjon.(Vilkår)

Kjører lastebil med verdens mest avanserte armprotese
Magnus Niska måtte amputere armen i 2003. I 2013 fikk han en avansert protese som kommuniserer med hjernen hans. Nå kjører han lastebil ved hjelp av en teknologi som gjerne forbindes med Robocop, Darth Vader eller andre science fiction-karakterer.
02:21
Publisert: