Enkelte måneder kan det bli oppgang, men trenden er i beste fall at det blir utflating resten av året fra dagens nivå, sier administrerende direktør Christian V. Dreyer i Eiendom Norge til TDN Finans.

– Jeg tror mer på en mindre nedgang fra nåværende nivå enn på en utflating. Men spørsmålet er hvilken effekt en nedgang i prisene vil ha på markedet. Det kommer til å være forsterkede svingninger fremover, før ting setter seg litt. Jeg tror vi går inn i usikkert farvann de neste månedene, sier Dreyer.

Halverer boligprognosene

Innstramninger i lånekravene og langt lavere befolkningsvekst i Oslo enn ventet bremser boligmarkedet i Oslo så mye at Eiendom Norge halverer sine boligprognoser. 

Eiendom Norges opprinnelige prognoser for prisvekst i Oslo i 2017 var 10–12 prosent. 

– Vi har hatt om lag fem prosent prisvekst i første kvartal, og jeg tror dette er det beste vi kan oppnå for 2017. Det var fryktelig vanskelig å være mer pessimistisk enn 10–12 prosent etter et år med 24 prosent prisvekst, men vi ser at myndighetskravet på fem ganger inntekt har slått inn hardere og tidligere enn mange trodde, sier Dreyer til TDN Finans fredag. 

Dempet etterspørsel og tilbud

Kravet om at lånene ikke skal overstige fem ganger inntekten, gjør at færre investorer og færre førstegangskjøpere er i boligmarkedet. Det demper etterspørselssiden. Men det var en ting til som fikk Dreyer til å sette brems på prognosene til Eiendom Norge. 

Administrerende direktør Christian V. Dreyer i Eiendom Norge tror i beste fall boligprisene flater ut resten av året fra dagens nivå.
Administrerende direktør Christian V. Dreyer i Eiendom Norge tror i beste fall boligprisene flater ut resten av året fra dagens nivå. (Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

– Ferske tall for befolkningsveksten i første kvartal fra SSB fredag var svært lave, lavere enn selv det laveste scenarioet SSB har sett for seg. Samtidig så bygges det nå rundt 40.000 boliger i hovedstadsområdet. Da blir tilbudssiden stor, sier Dreyer. 

Laveste siden 2006

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) fredag viser at veksten i befolkningen i Oslo var så vidt over 2000 i første kvartal i år, og at veksten på landsbasis var 8829 i kvartalet. Så lav vekst har det ikke vært i første kvartal siden før EUs utvidelse av det indre markedet i 2006, ifølge SSB.

Dreyer mener at den nedadgående trenden i befolkningsveksten vil ha mye å si for boligbehovet i årene fremover, og at det på landsbasis sannsynligvis bygges flere boliger enn det man trenger.

– Vi bygger veldig mye i forhold til befolkningsveksten. Det er bedre balanse mellom boligbygging og befolkningsvekst i Oslo enn i andre steder av landet, men hvis vi ser på Oslo og Akershus i sammenheng ser tallene litt annerledes ut. Det bygges mye i Akershus nå, sier han.

Setter seg på gjerdet

Dreyer sier at det er ikke så dramatisk det som skjer, men fordi boligprisveksten har vært så sterk over så lang tid, så kan det føles mer dramatisk for dem som har tenkt seg ut i boligmarkedet nå.

– Erfaringsmessig demper boligmarkedet seg fra mai og utover i året, så det er ikke så dramatisk. Men det er et skifte i boligmarkedet til en vesentlig annen retning enn det vi gikk inn i året med, og da er min erfaring at boligkjøpere blir usikre og på kort sikt hopper opp på gjerdet og blir avventende, sier Dreyer. 

Administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening tror ikke det bygges for mange boliger i Oslo nå.

– Jeg tror fortsatt ikke det. Vi har fått balanse i markedet, sier Jæger.

– Men ser du bort fra det vil komme langt flere nye boliger på markedet i Oslo enn det er kjøpere til?

– Det kan jo hende for en periode, men samhandlingen med bankene regulerer dette. Selger du leiligheter i en blokk, må du ha solgt seks av ti leiligheter før du får begynne å bygge, sier Jæger.

«Kjøper jo bolig for å bo der»

Selv med SSBs lavalternativ for befolkningsvekst i Oslo, mener Jæger behovet vi ligge på 5000 nye boliger årlig. Noe som også tilsvarer den faktiske igangsettingen siste 12 måneder, ifølge Jæger.

Jæger synes ikke det er negativt om kjøperne får litt mer å velge i.

– Når du har hatt 40 prosent prisvekst på kort tid, skulle det jo bare mangle om det ikke kom en avdemping. De fleste kjøper jo bolig for å bo der, ikke for å investere, sier Jæger.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Winning food 9: Laksewrap med mango
00:00
Publisert: