– Det er fortsatt mange usolgte boliger der ute, så vi tror trenden nedover fortsatte i årets siste måned, skriver sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets i morgenrapporten torsdag.

Fra pristoppen i april til og med november i fjor falt boligprisene 5,6 prosent på landsplan og 10,5 prosent i Oslo.

Torsdag klokken 11 legger Eiendom Norge frem den landsomfattende bruktboligstatistikken for desember.

Olsen venter at tallene vil vise en sesongjustert nedgang for landet som helhet på 0,5 prosent, uten å korrigere for sesongvariasjoner innebærer det et fall på rett over 1 prosent.

– Har vært sterkt overdrevet

– Trolig må tallene vise et brukbart avvik fra vår forventning for at valutamarkedet skal reagere på tallene. Vi gjentar gjerne at vi synes frykten for et kraftig boligprisfall med dertil hørende negative konsekvenser for norsk økonomi har vært sterkt overdrevet og tror at boligprisene flater ut frem mot våren, skriver Olsen.

Prisutvikling for desember tidligere år, alle boliger i Norge (sesongkorrigerte priser i parentes):

2016: +0,5% (+1,0%)

2015: -0,6% (0%)

2014: +0,3% (+1,0%)

2013: -0,9% (-0,1%)

2012: -0,1% (+0,8%)

2011: -1,0% (-0,1%)

2010: -0,7% (+0,3%)

2009: -0,2% (+0,8%)

2008: -1,0% (0%)

2007: -0,5% (+0,5%)

(Sesongkorrigering foretatt i forbindelse med november-statistikken. Kilde: Eiendom Norge, Eiendomsverdi, Finn.no.)

- Prisene trolig ytterligere noe ned

- Nedgangen i boligprisene har bremset litt opp, noe som også gjelder for Oslo. Når det er sagt, er det nok prematurt å hevde at boligprisene har nådd bunnen, skriver sjeføkonom Kari Due Andresen i morgenrapporten fra Handelsbanken Capital Markets torsdag morgen.

Lageret av usolgte bruktboliger på landsbasis er fortsatt på et ganske høyt nivå, og dermed må prisene trolig ytterligere noe ned for å ta unna overskuddet, mener sjeføkonomen.

Han har sett tegn til at lageret av usolgte boliger har kommet så vidt ned i det siste; både i Oslo og i landet for øvrig.

- Det betyr at salget har vært høyere enn hva som har vært lagt ut av nye boliger tilgjengelig for salg. Dette betyr altså at aktiviteten har vært rimelig god. Vi ville vært mer bekymret dersom lageret bare hadde fortsatt å trekke oppover. Vi holder altså fortsatt på vår forventning om en myk landing for boligmarkedet, skriver Due Andresen i rapporten.

DNB Markets venter at rapporten viser videre nedgang i desember.

– Vi venter at nedgangen som startet i april i fjor vil fortsette, og anslår et fall på 0,2 prosent (sesongjustert) fra november til desember, skriver Knut A. Magnussen i torsdagens morgenrapport.(Vilkår)