– Selgere har fortsatt litt høye forventninger til hva de kan få for boligen de selger. Dette gjelder særlig Rogaland, Oslo, Møre og Romsdal og Hordaland, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Det viser en fersk undersøkelse forbundet har foretatt blant eiendomsmeglere landet over.

– Vi har også spurt om prisen må justeres etter første visning. Men nå skjer dette i få tilfeller. Det vil si at prissettingen i annonsene er god, sier Geving.

Han peker på at Rogaland og Møre og Romsdal er tunge markeder med lang omsetningstid med krevende salg.

– Krevende å realitetsorientere

Rogaland er blant regionene med størst uberettiget prisoptimisme blant selgerne, med påfølgende priskutt, ifølge undersøkelsen.

– Det slår gjerne ut i at selgerne går inn med litt for høye forventninger og kjøperne går inn med forventninger om prisavslag. Det er ekstra krevende å realitetsorientere selgerne i et slikt marked. Så her ser vi relativt ofte at man ender med å gå ned i pris, sier Geving. (saken fortsetter under tabellen)

Hvor ofte har selger for høye prisforventninger når oppdragsavtalen inngås?

– Stadig færre må kutte

Østfold er et annet ytterpunkt.

– Der må veldig få nedjustere prisen. Det reflekterer et sterkt marked, som har gått bra selv om prisene falt i andre områder, sier Geving.

Han mener undersøkelsen viser at selgerne i Oslo har fått tilbake troen på markedet.

– Da øker også appetitten. Det slår ut i høyere prisforventninger, kanskje litt for høye, sier Geving.

Han mener Oslo-markedet er i ferd med å bli balansert igjen.

– Men det er jo ikke like sterkt som det var. Da kan effekten bli at selgere har litt for stor tro på objektets verdi, slik at prisene må settes ned, sier Geving.

Mandag legger Eiendom Norge frem den landsomfattende bruktboligstatistikken for Norge.

– Jeg er trygg på at vi vil se at både omsetningen og prisene går opp i Oslo. Vi vil få et marked der stadig færre må kutte prisene etter første visning, sier Geving. (saken fortsetter under tabellen)

Hvor ofte må du justere ned prisen etter at boligen er annonsert først gang?

– Et marked i bedring

Tolket som temperaturmåler i markedet vil det at selgerne har for høye prisforventninger vitne om et svakt marked i bunnen, mener seniorøkonom Mari O. Mamre i Ny Analyse.

– Men det kan også bety at prisforventningen har begynt å ta seg opp grunnet et marked i bedring. Da vil overdrevne forventninger til verdien av egen bolig kunne bety at markedet er på vei oppover, sier Mamre.

For sterke prisforventninger til egen bolig i Rogaland henger sammen med den svake utviklingen som har vært de siste årene, mener Mamre.

– Det er nok ikke mange som er vant til å selge boligen for mindre enn det de kjøpte den for, sier Mamre.

Oslo og Bergen har også hatt en svak utvikling det siste året.

– Her kan undersøkelsen tyde på at prisforventningene er i ferd med å ta seg opp. Men det er nok nødvendig å følge denne statistikken over litt tid for å kunne konkludere sikkert, sier Mamre.

Meglerinnsikt er en undersøkelse tatt opp blant Norges Eiendomsmeglerforbunds medlemmer. Gjennomført 23. januar til 1. februar 2018, 417 svar.
(Vilkår)

Faller hovedindeksen ned hit er det et sterkt signal om å selge aksjer
01:05
Publisert: