Boligprisene i Oslo er nå 10,1 prosent lavere enn i toppmåneden april, viser boligstatistikken Eiendom Norge la frem fredag. Det gjør det lettere for mange å kjøpe bolig.

– Man får jo håpe at boligprisene fortsetter nedover. Jeg sparer opp egenkapital for å ha mulighet til å ta opp lån, sier sykepleierstudenten Birgitte Eek (23), som er i sitt tredje og siste år på studiet.

Hun drømmer om å kunne kjøpe seg en sentrumsleilighet i Oslo til neste år. Og den drømmen rykker stadig nærmere, viser siste utgave av «Sykepleierindeksen», som viser hvor stor andel av omsatte boliger en singel sykepleier – eller en annen person med normallønn – har råd til å kjøpe.

Har råd til en større andel av boligene

Ifølge indeksen ville en sykepleier kun hatt råd til én prosent av boligene omsatt i Oslo i årets første kvartal. Etter mange måneder med prisfall steg andelen til fire prosent i tredje kvartal.

– Basert på disse tallene, er det nå en større andel av boligene på markedet som sykepleiere har råd til å kjøpe, også i Oslo. Det har sammenheng med at inntektene til sykepleierne har gått opp, boligprisene har gått ned, samtidig som rentene er de samme, sier analytiker Anders Lund i Eiendomsverdi som har laget «Sykepleierindeksen».

Eiendomsverdi er et selskap som fører databaser over alt som skjer i boligmarkedet.

En Oslo-bolig som gikk for tre millioner kroner i april, går nå for 2,7 millioner kroner, hvis den har fulgt den generelle prisutviklingen.

På landsbasis falt de nominelle prisene 0,2 prosent, mens prisene korrigert for sesongvariasjoner fikk en uventet oppgang på 0,4 prosent.

Store forskjeller på landsbasis

For året som helhet viser «sykepleierindeksen» at en singel sykepleier med gjennomsnittlig lønn kun har mulighet til å kjøpe tre prosent av leilighetene som er omsatt på markedet i Oslo etter gjeldende boliglånsforskrift.

– Det at en sykepleier med gjennomsnittlig lønn kun kan kjøpe tre prosent av leilighetene på markedet i Oslo er en veldig liten prosentandel. Det viser at man sannsynligvis må ha en større egenkapital, og ikke bare en vanlig sykepleierinntekt for å få kjøpt leilighet, sier Eek.

For Eek er drømmen å kjøpe leilighet i sentrum av hovedstaden, men utelukker ikke at det kan bli en utfordring. Hun understreker at det blir viktig å få seg en fast stilling etter studiene for å få banken med på boliglånet.

Andelen av boliger som en sykepleier med en gjennomsnittlig årslønn har mulighet til å kjøpe varierer derimot stort mellom de største byene. I Bergen er andelen på 32 prosent, mens den i Trondheim ligger på 24 prosent. I 2013 hadde en sykepleier i Stavanger bare råd til å kjøpe én prosent av de omsatte leilighetene, mens andelen i 2017 har steget til 31 prosent.

– Hvorfor ser vi så stor forskjell på andelen av boliger som en sykepleier har råd til å kjøpe i de ulike byene?

– At det er så stor forskjell er ganske utrolig. Vi har diskutert mye om hvorfor forskjellene mellom de største byene er så stor, svarer analytiker Lund i Eiendomsverdi.

Han poengterer samtidig at boliger i Stavanger er blitt billigere etter at oljesmellen traff.

– Oslo er dyrt, men det var ikke dyrt frem til 2016. Hypotesen min er at hvis en singel sykepleier kan kjøpe en stor andel av leilighetene i en by så er det ikke dyrt. Dersom man ikke får kjøpt noen, så har den byen et prisproblem.

«Sunt med lavere prisnivå»

– Selv om boligprisene er korrigert ned i pressområdene, er prisnivået fortsatt så høyt at mange unge flytter ut av byer som Oslo og Bergen for å få råd til sin første bolig. Det er sunt med et lavere prisnivå så lenge boligmarkedet fungerer, og selgere og kjøpere finner hverandre til akseptable priser, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund, som organiserer landets eiendomsmeglere.

1. januar strammet regjeringen inn regelverket for å innvilge høye boliglån. Med den nye boligforskriften kom også kravet om at den totale gjelden ikke kan overstige fem ganger bruttoinntekt for boliglån. I tillegg må man også tåle en renteøkning på fem prosent fra dagens nivå.

– Er du singel sykepleier, så blir du ikke påvirket av den nye forskriften i samme grad som andre. Hvis du tjener en halv million kroner, vil det totale lånet du får være på to millioner kroner. Med fem prosent påslaget, får du 2,2 millioner kroner i lån, sier Lund og legger til:

– Kravet om at den totale gjelden ikke kan overstige fem ganger bruttoinntekt har ikke så store konsekvenser for sykepleiere og andre mediumlønnede yrker sammenlignet med grupper som for eksempel investorer. Konsekvensen av at disse ikke får kjøpt gjør at boliger blir rimeligere, sier Lund. (Vilkår)

Meretes utvalgte: En liten skatt fra Chile til 160 kroner
De fleste chilenske vinene til salgs til Norge kommer fra store produsenter. De Martino er en liten produsent, men er blant de aller beste.
00:55
Publisert: