– Det er grunn til å vente en turbulent høst med negativ medieoppmerksomhet og krevende salgsprosesser i nyboligmarkedet, slik vi har sett de siste månedene, skriver entreprenør- og eiendomsutvikleren Veidekke i forbindelse selskapets rykende ferske konjunkturrapport for september. Selskapet er Norges største innenfor sin nisje.

Boligprisene i Oslo har falt med 7,4 prosent siden april da prisene først begynte å falle i hovedstaden.

Nå ser Veidekke et fall på 10 prosent i Oslo fra april ved utgangen av året og regner med at det blir kjøpers marked en tid fremover.

Sammenligner med boligbremsen i 2014

En del av årsaken til prisfallet er ifølge Veidekke regjeringens innstramninger på kredittilgangen til forbrukere. Boligbyggeren stiller spørsmål ved om tiltakene er det rette å gjøre.

– Selv om bankenes innstramninger demper prisveksten på kort sikt, viser erfaringene at det kan gi ubalanse mellom etterspørsel, produksjon og tilbud litt lengre frem i tid, skriver selskapet, og sammenligner dagens situasjon med bremsen i boligsalget i 2014, som skjedde etter kredittinnstramminger høsten 2013.

– Også den gangen var etterspørselen og prisveksten sterk i forkant av nye reguleringer, mens det ble en vakuumsituasjon med sterk brems og negativ markedspsykologi i etterkant. På samme måte som nå, var fundamentale forhold som arbeidsmarked og renter gunstige og antall transaksjoner i bruktboligmarkedet holdt seg på et godt nivå, skriver selskapet.

Nå venter Veidekke en lignende utvikling – bare sterkere.

Mange usolgte boliger

– Et forhold som taler for en noe sterkere korreksjon nå enn i 2013, er at det på svært kort tid har bygget seg opp relativt store lagre av både brukte og nye usolgte boenheter, samt at prisvekst og salgstrykk i 2016 var usedvanlig sterkt, skriver Veidekke.

De minner imidlertid om at mye av lageret av usolgte nyboliger er dynamisk, som vil si at de består av ikke-igangsatte objekter som kan bli trukket tilbake og relansert på senere tidspunkter og til andre priser.

Men: – Situasjonen vil uansett gjøre dette til kjøpers marked en tid fremover, spesielt i Oslo, legger de til.

Ved utgangen av august var det 3025 usolgte boliger i Oslo. På samme tid i fjor lå det 859 boliger ute for salg, ifølge statistikk fra Eiendom Norges.

På Vestlandet er det fortsatt et krevende marked, ifølge selskapet, til tross for at pilene peker oppover. Det har tatt tid å nedjustere kapasiteten i bygg og anleggsbransjen fra en høy etterspørsel før oljeprisfallet til en situasjon med lavere etterspørsel.

Vekst i næringsbygg

Igangsettingen av private yrkesbygg, slik som kontorer og kjøpesentre, økte i første halvår av 2017, primært drevet av vekst innen lager og logistikk, men også av næringsbygg som kontorer som har tatt seg opp igjen etter noen år med fallende trend.

Den økte igangsettingstakten gjør at Veidekke oppjusterer prognosene for takten fra to prosent til seks prosent i 2017 og fra tre prosent til fem prosent i 2018.

Men veksten vil variere en del fra område til område.

– Det er grunn til å forvente en sammensatt aktivitetsutvikling de kommende kvartalene, med tilløp til økte produksjonsvolumer på Østlandet og fortsatt nedgang i Bergen og Trondheim.(Vilkår)

-Det er mye lettere for oljeselskapene å tjene penger på norsk sokkel.
DNs kommentator Bård Bjerkholt kommenterer den økende oljeprisen.
01:55
Publisert: