Nærmere to år etter at Øystein Stray Spetalen og familien flyttet inn i sitt storslagne hus på Bygdøy i Oslo, mangler de fortsatt ferdigattest på boligen. Siden august 2022 har arkitekt Johan Kahrs hos arkitektfirmaet Niels Torp + ventet på tilbakemelding på søknad om ferdigattest for den 3000 kvadratmeter store boligen.

Flere ganger har arkitektfirmaet skrevet at de anser søknaden om ferdigattest som komplett, senest da ytterligere dokumentasjon og samtykke fra naboer ble innsendt 15. august 2022. Siden har det vært tyst fra Plan- og bygningsetaten. Arkitekten reagerer på at etaten ikke har svart.

«Komplettering av dokumentasjon i saken ble sendt inn fra oss for mer enn syv måneder siden, regnet fra dags dato. Vi har ikke fått svar på den skriftlige henvendelsen, og har heller ikke fått konkrete svar på videre forventet saksgang, selv etter gjentatte meldinger og samtaler per epost og på telefon med saksbehandler», skriver Kahrs i et brev i slutten av mars.

DN har bedt Stray Spetalen om en kommentar til saken. I en epost skriver han:

– Jeg ser at den konfliktskapende DN-redaksjonen forsøker å lage en oppkonstruert splid mot PBE. Dessverre er det ikke slik. Vi har hvilepuls og dere får dessverre ikke muligheten til å medvirke til at min familie må flytte ut av hjemmet, sier Spetalen, som legger til at han mener DN bør bruke ressursene på å dekke de viktige sakene, i stedet for en «fillesak».

Tre uker normalt

DN har gjennom flere artikler satt søkelys på saksbehandlingstiden hos Plan- og bygningsetaten i Oslo. Fra arkitekthold har det kommet påstander om at etaten manipulere egne tall ved hjelp av oppkonstruerte innsigelser mot byggesøknader. Den registrerte saksbehandlingstiden har direkte påvirkning på hvor mye kommunene kan kreve inn i saksbehandlingsgebyrer, som er en viktig finansieringskilde.

Hvis lovens frist på tolv uker overgås, må gebyret reduseres eller fjernes helt. Etter at kommunens politikere engasjerte seg i saken, lover etatssjefen at de vil sende ut færre brev som nullstiller saksbehandlingstiden.

I tilfellet Spetalen er ikke problemet manglende byggetillatelse, men at han ikke får ferdigattest. Ifølge arkitektfirmaet har saken «stoppet opp» hos Plan- og bygningsetaten (PBE). Gjentatte purringer har ikke resultert i noen respons fra den kommunale etaten.

Ifølge Atle Jan Larsen, pressekontakt i PBE, er normal saksbehandlingstid for ferdigattester tre uker. Direktoratet for byggkvalitet opplyser på sine nettsider at man ikke har lov til å ta i bruk bygningen før man har godkjent ferdigattest.

Øystein Stray Spetalen meldte flytting til huset på Bygdøy i juli 2021. Her avbildet da han deltok i Debatten på NRK i september 2022.
Øystein Stray Spetalen meldte flytting til huset på Bygdøy i juli 2021. Her avbildet da han deltok i Debatten på NRK i september 2022. (Foto: Gabriel Aas Skålevik)

Nærmere 20 år

Føljetongen om Spetalens byggeprosjekt på strandeiendommen på Bygdøy startet i 2012. Da hadde milliardæren kjøpt tomten nesten ti år tidligere. På en liten høyde på vei ut mot museene ytterst på Bygdøynes skulle husdrømmen realiseres med den anerkjente arkitekten Niels Torp på laget.

Ved innseilingen til Frognerkilen bak en stor, men nøktern fasade ligger familieboligen med tennishall, spaavdeling med sauna, kaldkulp og massasjerom, treningsrom for styrke og yoga, underjordisk garasje, fem soverom, seks bad, ni toaletter, spisestue, bibliotek, kontor, musikkrom og lounge.

Korrespondansen mellom arkitektfirmaet og Plan- og bygningsetaten vitner om en omfattende prosess frem til familien flyttet inn i juli 2021. En rekke nabovarsler, endring av byggetillatelser, stoppordre og flere uttalelser fra Byantikvaren er logget på saksinnsyn hos etaten. Hele 98 brev har frem og tilbake i forbindelse med byggesaken.

Allerede i mai 2020 ble huset tatt i bruk for å feire 17. mai. Søknad om ferdigattest var innsendt tre måneder tidligere. Etter den tid har kommunen stadig spurt om mer dokumentasjon, for så å få det tilsendt. Sist gang i november 2021, da PBE påpekte at tre nye forhold måtte avklares før ferdigattest kunne utstedes. Spetalen hadde meldt flytting til villaen fire måneder tidligere.

«Igjen vil vi beklage all den tid som har medgått til å behandle endringssøknaden. Da det gjennom innsendt tilleggsdokumentasjon har dukket opp nye forhold som dere må redegjøre for, kan ikke vedtak i saken sluttføres før etterspurt dokumentasjon er på plass», het det i brevet fra saksbehandler og enhetsleder.

Syv måneder

I en purring datert 29. desember 2022 skriver arkitekt Johan Kahrs at de ønsker en «skriftlig orientering fra enhetsleder eller overordnet direktør i etaten, med begrunnet svar på hva det skyldes og videre forventet saksgang». Da svaret fra PBE lot vente på seg, sendt Kahrs nok en purring i slutten av mars i år.

«Vi anser det som svært klanderverdig at etaten etter 3 måneder stadig ikke har prioritert å besvare vår skriftlige henvendelse. Vi ønsker en forklaring fra etaten på hva som er årsak til dette, og ber om et snarlig møte med enhetsleder og avdelingsdirektør, for å få en avklaring av hva manglende tilbakemelding skyldes, og hvor saken står», skriver Kahrs.

Svaret fra Plan- og bygningsetaten bærer håp om at en ferdigattest kan være like om hjørnet.

– Bakgrunnen for at søker ikke har fått søknaden om ferdigattest behandlet er at det er utført endringer som er søknadspliktige. Vi er i ferd med å behandle ferdig endringssøknaden og vil ta stilling til ferdigattesten etter det, skriver pressekontakt Atle Jan Larsen hos Plan- og bygningsetaten.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.