I 2014 kjøpte et par en hytte i Meland kommune utenfor Bergen for rett over en million kroner. På Finn.no ble hytta beskrevet som en «stor hytte i Moldekleiv», med «bilvei helt frem til eiendommen» og at den var «pusset opp både utvendig og innvendig». Hyttedrømmen ble imidlertid ikke slik Bergens-paret hadde tenkt seg.

Etter kjøpet oppdaget imidlertid paret at noe var galt. De sendte derfor en epost til selgerne hvor det ble påpekt flere feil ved den hytta. Dette gjaldt forhold knyttet til at adkomstveien ikke var godkjent, manglende vannrett, feil ved elektrisk anlegg og tak.

Selgerne avviste ansvar.

Paret kjøpte hytte med adkomstvei, men  en dom viser at veien frem til hytta var ulovlig, og kommunen har varslet om stenging av avkjørselen.
Paret kjøpte hytte med adkomstvei, men en dom viser at veien frem til hytta var ulovlig, og kommunen har varslet om stenging av avkjørselen. (Foto: Privat)

Vant frem

Dette kommer frem i fersk dom fra Bergen tingrett. I dommen kommer det frem at veien frem til hytta var ulovlig, og kommunen varslet om stenging av avkjørselen. På grunn av at veien var ulovlig, var også parkeringen ved hytta ulovlig. De ferske hytteeierne hadde dermed ikke lov til å parkere utenfor hytta sin.

De valgte derfor å ta saken til retten, og krevde at kjøpet ble hevet. I tillegg krevde paret pengene sine tilbake med renter.

Selgerne motsatte seg kravet. De mente at de hverken hadde holdt tilbake informasjon eller opptrådt grovt uaktsomt. I retten argumenterte de dessuten med at kravet om heving ble fremsatt for sent.

Deres argumenter førte imidlertid ikke frem. Selgerne ble dømt til å betale rett over en million kroner med en rente på 1,5 prosent fra høsten 2014. I tillegg ble de dømt til å betalte erstatning på 26.400 kroner, og parets saksomkostninger.

DN har vært i kontakt med en av selgerne. Han hadde ikke fått med seg deg dommen, men er ikke enig med rettens vurderinger.

– Jeg er fullstendig uenig. Det er et justismord spør du meg, sier han.

«Visste at man ikke kunne parkere»

Et viktig moment i dommen er at retten mener at selgerne visste at veien var ulovlig. Det kommer frem at det var selgerne som opparbeidet veien frem mot hytta, og at dette ikke ble søkt om. Det kommer videre frem at kommunen kontaktet selgerne i 2011 angående veien. Det ble da informert om at veien var søknadspliktig og at det ikke forelå nødvendig tillatelse.

«Retten mener videre det er utvilsomt at selger «kjente eller måtte kjenne til» at avkjørsel og tilkomstveien til hytta var ulovlig», står det i dommen.

«Ettersom selgerne visste at tilkomstvei til hytta ikke var godkjent, og dermed ulovlig, hadde de også kjennskap til at det heller ikke var anledning til å parkere ved hytta», står det videre.

I dommen kommer det frem at det etter rettspraksis kreves at det reklameres innen tre måneder. Retten har imidlertid sett bort fra dette fordi de mener at selgeren har vært «grovt aktlaus».

Retten kommer også frem til at det var flere andre mangler ved hytta. På bakgrunn av dette kommer de frem til at kjøpet kan heves, og paret vant frem. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.