Investor og milliardær Petter Olsens (72) Firmament endte med et underskudd på 122 millioner kroner før skatt i investeringsselskapet Firmament, som han eier med sine tre døtre.

Underskuddet i konsernet skyldes at selskapet tar nedskrivninger på 127 millioner kroner, begrunnet med «større usikkerhet knyttet til fremtidige markedsforhold» i årsberetningen.

– Regnskapet er belastet med en regnskapsmessig avskriving i 2019. Jeg har ingen kommentar til dette eller årsregnskapet for øvrig utover omtalen i årsberetningen, skriver administrerende direktør i selskapet Onar Birkeland i en tekstmelding til DN.

I regnskapet for 2018 sto den bokførte verdien av Firmaments post i Fred. Olsens spanske selskap til 120 mill. og det nederlandske klokkeselskapet Timex totalt på 228 millioner kroner.

I 2019-regnskapet er den samlede verdien av de to postene bokført til 230 millioner kroner, uten at verdien på hver av postene er spesifisert. Med totale nedskrivninger på 127 mill. betyr det at Firmament uansett har foretatt nedskrivninger i det nederlandske klokkeselskapet.

Dyr satsing i Spania

Konsernet omfatter driften av flere hans investeringer, samt eiendomsvirksomhet i Spania gjennom datterselskapene Terra Fortunata og Propiedades Olsen på øya La Gomera. I flere år har eiendomsvirksomheten i Spania blitt trukket frem som konsernets viktigste forretningsvirksomhet, men i 2018 tok selskapet store nedskrivninger i Terra Fortunata. Det ble skrevet ned med 115 millioner kroner, noe som bidro til et samlet tap i konsernet på 166 millioner kroner.

Selskapet skriver i årsberetningen at utbruddet av koronaviruset påvirker investeringene i Spania negativt.

I regnskapet for 2019 er det selskapets finansportefølje som trekkes frem først.

I 2019 økte Firmaments investeringer i aksjer og obligasjoner med nesten hundre millioner. Selskapet har 153 millioner investert i eiendom, og 468 millioner kroner i aksjer, obligasjoner og andre markedsbaserte instrumenter. I årsberetningen heter det at selskapets finansportefølje investeres i hovedsak i norske og internasjonale aksjer og aksjefond, og i norske obligasjoner, sertifikater og bankinnskudd «for å gi en balansert finansiell risikoprofil».

Egenkapitalen har sunket. For to år siden var selskapet god for nesten én milliard, året etter er egenkapitalen rett i overkant av 800 millioner kroner. Det ble tatt ut et tilleggsutbytte på 40 millioner kroner.

Aksjer i en rekke bransjer

Firmament eide ved inngangen til 2020 aksjer i en rekke sparebanker, samt en liten post i Olsen-familiens konsern Bonheur asa, som er majoritetsaksjonær i DN-eier NHST Media Group. Selskapet eier også aksjer i kriserammede Norwegian Crystals, samt en rekke eiendoms- og forsikringsselskaper.

Petter Olsen er lillebroren til skipsreder Fred Olsen. Fred Olsen er majoritetseier i NHST Media Group, som eier Dagens Næringsliv.

Gjennom enkeltpersonforetaket Ramme Eiendom Petter Olsen står han bak en storsatsing på økologisk gårdsdrift, museum, galleri og hotell på Ramme Gård i Hvitsten i Vestby kommune like sør for Oslo. Der er blant annet flere av hans verdifulle Munch-malerier stilt ut.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.