I fjor sommer ble det satt endelig punktum i straffesaken mot styrelederen i interiørkonsernet Princess-Gruppen, Hanne Madsen (50), og byggmester Tor Øystein Osa Michalsen (42) etter ulovlig bygging av en tennisbane på Madsens eiendom i strandsonen utenfor Grimstad.

Høyesterett dømte begge til 45 dagers ubetinget fengsel og skjerpet dermed straffen for begge sammenlignet med dommen fra lagmannsretten. «Allmennpreventive hensyn veier tungt ved straffutmålingen», skrev Høyesterett i dommen.

– Viste ikke Madsens interesser tilstrekkelig omsorg

Parallelt med straffesakene, har Hanne Madsen saksøkt byggmester Michalsen og selskapet Hemato Eiendom, som han eier sammen med faren, arkitekten Bengt Michalsen, for å få tilbake den drøye millionen tennisbanen kostet å anlegge. Begge avviser søksmålet. Hun har hele veien ment at hun ble forledet av byggmesteren til å tro det ikke var nødvendig med tillatelse fra kommunen for å kunne bygge tennisbanen. Hun nådde ikke frem med kravet på halvannen million kroner da saken ble behandlet i Aust-Agder tingrett i mars i fjor. Tingretten slo fast at det ikke forelå noen avtale om at Hemato Eiendom hadde ansvaret for å avklare om tennisbanen var søknadspliktig.

Hanne Madsen anket tingrettens avgjørelse til Agder lagmannsrett. Og lagmannsretten kom til et annet resultat enn tingretten. Lagmannsrettens flertall, riktignok under tvil, skriver at Hemato Eiendom ikke oppfylte sin plikt som tjenesteyter etter håndverkertjenesteloven til å ivareta Madsens interesser med tilstrekkelig omsorg.

– Hemato oppfylte heller ikke plikten til å fraråde Madsen å anlegge tennisbanen uten at det var søkt om nødvendige offentlige tillatelser. Hemato måtte av den grunn anta at tjenesten ikke ville bli til rimelig nytte for Madsen, skriver dommerflertallet i lagmannsretten.

Det var Fædrelandsvennen som først omtalte dommen.

Det er her på Hanne Madsens landsted på Hesnes i Grimstadskjærgården hun fikk anlagt den ulovlige tennisbanen som hun mener utelukkende er byggmesterens ansvar.
Det er her på Hanne Madsens landsted på Hesnes i Grimstadskjærgården hun fikk anlagt den ulovlige tennisbanen som hun mener utelukkende er byggmesterens ansvar. (Foto: Tomm W. Christiansen)

Mindretallet mener Madsen var drivkraften bak tennisbaneprosjektet

Flertallet skriver videre at selv om Madsen også er vesentlig å bebreide for å ha fått tennisbanen bygget uten at det var søkt om det, så er det ikke tilstrekkelig dekning for å si at partene var enige om at tennisbanen skulle bygges til tross for risikoen knyttet til søknadsplikt. Som en konsekvens av det mener flertallet at Madsen skal å få kostnadene på 1,09 millioner kroner knyttet til byggingen av tennisbanen erstattet av Hermato. Selskapet slipper imidlertid å dekke Madsens advokatutgifter. Lagmannsrettens mindretall mener derimot at tingrettens dom i all hovedsak var riktig.

– Det er etter mindretallets oppfatning også kvalifisert sannsynlighetsovervekt for at det var Madsen som var drivkraften bak prosjektet med et klart ønske om iverksettelse sommeren 2016 for å kunne ta tennisbanen i bruk denne sommeren, og at Madsen og Hemato derfor ble enige om å igangsette arbeidene til tross for at de var klar over risikoen mht. søknadsplikt, heter det i dommen.

Madsen er styreleder i interiørkonsernet Princess-Gruppen som i 2019 omsatte for tett på 900 millioner kroner. Konsernet eies nå i sin helhet av Hanne Madsen, broren Henrik Werner (45) og faren Per Werner Madsen (79) etter at Stein Erik Hagens andel på 50 prosent gjennom familieselskapet Canica ble kjøpt i mai fjor.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.