– Det er positivt at prisveksten fortsetter i februar og at den er sterkere enn prisveksten på samme tidspunkt i fjor konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i en pressemelding.

Prisene på brukte Obos-boliger i Oslo steg hele 2,6 prosent fra januar til februar.

Hittil i år har prisveksten dermed vært på 4,4 prosent. Dermed er prisene er dermed 10 prosent lavere enn for et år siden. I januar var prisene 12,2 prosent lavere enn i januar 2017.

Gjennomsnittlig kvadratmeterprisen for brukte Obos-tilknyttede boliger i Osloområdet var 58.530 kroner i februar.

- Boligmarkedet vil snu noe tidligere

- Vi opplever at boligkjøperne er tryggere på fremtidsutsiktene og mer optimistiske når de skal ta en kjøpsbeslutning. Likevel er det for tidlig å trekke noen endelige konklusjoner om boligmarkedet allerede har snudd. Vi har tidligere spådd at endringen vil komme frem mot sommeren, men hvis denne trenden fortsetter kan det tyde på at boligmarkedet vil snu noe tidligere, sier Siraj.

I februar ble det foretatt 649 eierskifter i Obos-tilknyttede boliger mot 586 i januar og 614 i februar 2017.

For landet sett under ett var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte Obos-tilknyttede boliger 51.343 kroner i februar. Dette er 2,6 prosent høyere enn i januar, og 8,7 prosent lavere enn i februar 2017.

For Obos sett under ett, har prisene for Obos-tilknyttede boliger steget med 3,8 prosent hittil i år.

«Sterk prisvekst»

Ifølge Obos er dette en sterk prisvekst sammenlignet med samme periode i fjor. Da steg Obos-prisene fra januar til februar steg med bare 0,1 prosent i Oslo-området og 0,7 prosent på landsbasis.

Eiendom Norges bruktboligstatistikk for januar viste en nominell prisvekst på 2,7 prosent i Oslo og en stigning på 2,0 prosent for landet som helhet.

Korrigert for sesongvariasjoner steg Oslo-prisene 1,3 prosent i januar, ifølge Handelsbanken. På landsbasis falt de sesongkorrigerte boligprisene i Norge 0,4 prosent i januar, ifølge Eiendom Norge.

- Lettere for vanlige folk å komme inn på boligmarkedet

Onsdag la Finanstilsynet frem forslag til endringer i boliglånsforskriften.

– Obos er dessverre ikke overrasket over at Finanstilsynet fortsatt ønsker å begrense tilgang på boliglån ved å opprettholde og ytterligere stramme inn lånemulighetene for folk som skal kjøpe bolig for å bo selv. Det er også et stort paradoks at Finanstilsynet i stedet foreslår å lette opp på kredittrestriksjonene for hobbyinvestorer dersom formålet er å begrense gjeld i husholdningene. Vi håper Finansdepartementet og politisk ledelse tar grep slik at det blir lettere for vanlige folk å komme inn på boligmarkedet, sier Kjørberg Siraj.

Mandag 5. mars legger Eiendom Norge frem den landsomfattende bruktboligstatistikken for februar.

– Boligprisene i januar utviklet seg noe svakere enn normalt. Likevel var det en positiv tendens i flere av de store byene, og det blir interessant å se om denne utviklingen fortsetter i februar, sier Eiendom Norge-direktør Christian Vammervold Dreyer i en kommentar sendt ut i forkant av fremleggelsen.(Vilkår)