Den typiske sjøhytten koster nå i snitt kroner 2.426.164 kroner.

– Det har vært en stabil utvikling i markedet for sjøhytter det siste året med en moderat prisvekst og mange salg, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

I løpet av det siste året ble det solgt 2240 fritidsboliger ved sjøen, noe som er en nedgang på 2,1 prosent fra året før. I mai og juni 2018 ble det solgt 606 sjøhytter, noe som er 7,3 prosent færre enn i mai og juni 2017. Flest sjøhytter ble solgt i Larvik og Fredrikstad med henholdsvis 60 og 52 hytter.

Raskere salg

– Det er solgt noe færre fritidsboliger sammenlignet med sist år. Volumet er like fullt høyt sammenlignet med tidligere år, og det spesielt sett i lys av at sesongen i år kom sent i gang på grunn av den lange og snørike vinteren på Østlandet, sier Dreyer.

I snitt tar det 98 dager å selge en sjøhytte. Det er en nedgang på 8 dager fra samme periode året før. Raskest gikk det å selge fritidsbolig i Sandefjord med et snitt på 33 dager. Tregest gikk det i Bamble med et snitt på 225 dager.

– Salgstiden landet under ett har økt siden i fjor, men det er store lokale forskjeller. Salgstiden vil svinge mye for fritidsboliger, da det lave salgsvolumet i de ulike områdene gjør at enkeltsalg får store utslag, sier Dreyer.

Færder dyrest

I det siste året har Færder vært landets dyreste sjøhyttekommune. En gjennomsnittlig fritidsbolig i Færder koster 5,225 millioner kroner. Deretter følger Lillesand og Kristiansand på henholdsvis 4,8 millioner kroner og 3,975 millioner kroner.

I snitt ble hyttene som ble omsatt sist år solgt 0,3 prosent under prisantydning.

Det er flest hytter til salgs i Lindesnes, Kragerø og Hvaler med henholdsvis 61, 52 og 38 fritidsboliger for salg.

– Vi forventer et fremdeles godt marked gjennom sommeren. Det er fortsatt et godt utbud av sjøhytter i de fleste områdene, og tilbakemeldingene fra bransjen er at det er stor etterspørsel etter sjøhytter, men at kjøperne er selektive. Det tilsier en fortsatt stabil utvikling i markedet for fritidsboliger ved sjøen, sier Dreyer.(Vilkår)

– Jeg vil vise at jeg har guts, selv om jeg kommer fra en slik familie
Katharina Andresen skal ta familiebedriften Ferd videre, men ønsker ikke å bli satt i bås som en arving.
02:06
Publisert: