– Det var en ekstraordinær situasjon i Oslo, med sterk prisvekst. Derfor var det behov for å stramme inn på boliglånskravene, men med utviklingen vi nå ser har man ikke behov for ekstra strenge retningslinjer i Oslo, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge, som er hovedorganisasjon for finansnæringen i Norge.

Bruktboligmarkedet i Oslo som helhet har hatt en prisnedgang på 10,1 prosent siden toppen ble nådd i april. Men nedturen startet allerede i januar for mange leiligheter.

Leiligheter under 45 kvadratmeter har falt til sammen 14,2 prosent fra og med januar til og med oktober, viser statistikk fra Eiendomsverdi, som lager de månedlige rapportene om det norske bruktboligmarkedet.

Dermed satte prisfallet inn umiddelbart etter at finansminister Siv Jensen (Frp) ved nyttår innførte nye boliglånskrav for hele landet, og ekstra strenge retningslinjer i hovedstaden.

– En del førstegangskjøpere har dermed mistet hele egenkapitalen på 15 prosent i løpet av ti måneder, sier administrerende direktør Christian V. Dreyer i Eiendom Norge.

Retningslinjene for utlån til bolig skal revideres våren 2018, og mandag ba finansminister Siv Jensen Finanstilsynet om å gi en vurdering av boliglånsforskriften innen 1. mars 2018.

Frykter selvforsterkende effekt

Ifølge boliglånsforskriften skal man ikke kunne låne mer enn fem ganger inntekt. Dette er likt for hele landet.

Bankene har likevel anledning til å fravike kravet i ti prosent av lånesøknadene hvert kvartal. I Oslo ble skruen strammet til et litt ekstra. Bankene kan kun fravike kravet i åtte prosent av tilfellene ved søknader om boligkjøp i hovedstaden. I tillegg er det et eget krav om at man må ha 40 prosent egenkapital ved kjøp av sekundærbolig.

Flere banker Dagens Næringsliv har snakket med tidligere har oppgitt at de kun har fraveket boliglånskravene i seks prosent av tilfellene i Oslo etter endringen ved nyttår.

Administrerende direktør Christian Dreyer i Eiendom Norge støtter Kreutzers syn.

– Slik tiltak bør virke motsyklisk. Når utviklingen i Oslo er så negativ, risikerer vi at tiltakene får en selvforsterkende effekt, mener Dreyer.

Han mener at et maksimalt lånetak på fem ganger inntekt er fornuftig, men at banker i langt større grad må få vurdere hvilken lånebelastning folk kan tåle.

I tillegg til at Oslo bør få samme retningslinjer som resten landet, mener Kreutzer at finansministeren bør la bankene få anledning til å fravike kravene i mer enn ti prosent av lånesøknadene.

– Det bør eksempelvis være mulig å kunne gi lån til et lærerektepar med fast jobb og god betjeningsevne, selv om de ikke har 15 prosent egenkapital. Der det er økonomisk forsvarlig er det viktig å få lov til å utvise skjønn, mener Kreutzer.

Ferske prognoser:

Oslo er bare halvveis i prisfallet – sjekk når sjeføkonomen venter at bunnen nås

Frykter fortsatt prisnedgang

Kreutzer og Dreyer påpeker at småleiligheter i Oslo fungerer som en ledende indikator for hele boligmarkedet.

– De mindre leilighetene er den viktigste indikasjonen på det som kommer. De stiger mest når markedet går oppover og faller mest når markedet går nedover. Derfor frykter jeg at prisnedgangen i Oslo bare vil fortsette fremover, forklarer Dreyer.

Kreutzer i Finans Norge tror også uroen i boligmarkedet vil vedvare inn i 2018.

Som følge av dårlig nyboligsalg tror begge nå boligbyggingen vil falle så mye at det får ringvirkninger både for boligmarkedet og norsk økonomi.

– Får vi bråstopp i byggingen får det konsekvenser for sysselsettingen nå. Det er også stor fare for at vi ender opp med for få boliger om tre til fem år og da kan vi få en ny prisrekyl, advarer Kreutzer.

Vil foreta en bred vurdering

Formålet med boliglånsforskriften er å bidra til en mer bærekraftig utvikling i boliglånsmarkedet, påpeker statssekretær Tore Vamraak (H) i Finansdepartementet.

– Selv om boligprisene har falt den siste tiden, stiger gjelden i husholdningene fortsatt mer enn inntektene, sier Vamraak.

Han påpeker at Finansdepartementet vil foreta en bred vurdering av boliglånsforskriften i god tid før forskriften utløper sommeren 2018.

– I vurderingen vil vi blant annet se på hvordan forskriften har påvirket utviklingen i boligprisene og i gjelden til ulike typer husholdninger. Som ved evalueringen av den forrige boliglånsforskriften, har vi bedt om en vurdering fra Finanstilsynet og Norges Bank, sier Vamraak.(Vilkår)

Han gir kjæresten din en overraskelse i løpet av en time
Robin er et ny tjeneste som skal hjelpe deg med å fikse småting på timen. Gründer Pål Ohna Børde tror at folk fremover vil kreve tjenester som leverer raskere enn det netthandlere kan tilby.
01:59
Publisert: