Finanstilsynet utførte i vinter tilsyn med et av Privatmeglerens kontorer på Majorstuen i Oslo. Tilsynet avdekket da graverende feil og mangler ved driften av meglervirksomheten.

– Det er uakseptabelt at det skal fungere slik i Privatmegleren. Utifra det vi får tilbakemelding på her, så er det ikke slik vi ønsker å ha det, sier administrerende direktør Grethe W. Meier i kjedekontoret til Privatmegleren, som uttaler seg på vegne av Privatmegleren Park.

I rapporten retter Finanstilsynet skarp kritikk mot blant annet kontorets håndheving av rutiner for å avdekke hvitvasking og oppfølgingen av interne kontrollrutiner.

– Vi har veldig mange kontorer, og vi får få sånne brev årlig. Privatmegleren Park har selvfølgelig tatt dette svært alvorlig, og det har vi også. Derfor har vi satt oss ned sammen for å forsøke å få satt ting i system igjen, sier Meier.

Finanstilsynet var i januar på tilsyn her hos Privatmegleren Park i Schultz gate på Majorstuen i Oslo og fant en rekke forhold å sette fingeren på.
Finanstilsynet var i januar på tilsyn her hos Privatmegleren Park i Schultz gate på Majorstuen i Oslo og fant en rekke forhold å sette fingeren på. (Foto: David Brandon Torch)

Privatmegleren Park er med sine 14 ansatte blant de ti største i Privatmegleren-kjeden som totalt teller 63 franchisekontorer fra Kristiansand i sør til Hammerfest i Nord.

1000 kroner i bot

Tilsynets kontroll avdekket også at kontoret opplevde at eiendomsmeglerne begikk så mange feil, til dels alvorlige og gjentakende, at det i april ifjor innførte bøter for å få bukt med problemene. Meglerne skulle trekkes 1000 kroner i lønn per feil i tilknytning til bud. Ordningen med bøter ble senere utvidet til å omfatte manglende salgsoppgave samt sjekk av finansiering.

Totalt ble eiendomsmeglerne i Privatmegleren Park ifjor trukket 30.000 kroner som følge av feil og mangler.

– Jeg tror ikke at slike sanksjoner er så gode, sier Meier.

Hun understreker at det er opp til det enkelte kontor å lage den type regler så lenge alle som jobber der er innforstått med det.

– Det var mangelfull oppfølging av rutinene til Privatmegleren. Hadde man bare fulgt disse, så hadde ikke dette oppstått. Da hadde man heller ikke trengt en slik sanksjonsmetode, sier Meier.

Både styreleder og fagansvarlig ved meglerkontoret er nå byttet ut.

– Man kan vel ikke si annet enn at her har ting ikke vært på stell. Man har ikke fulgt opp rutinene sånn som man skal, og man har sett litt gjennom fingrene når det har vært avvik. Nå har vi satt oss ned og hatt en skikkelig gjennomgang med ny styreleder om hvordan det skal ryddes opp, sier Meier.

Hun skal følge opp kontoret tett fremover. Det skal blant annet gjennomføres kontroll av alle saker i første og andre kvartal i år.

Ikke noe forbud mot bøter

Også Finanstilsynet har bedt om å få oversendt ny rapport etter oppryddingen.

– Vi vil følge opp foretaket tilsynsmessig for å se at det har skjedd en forbedring, sier seksjonssjef Anne-Kari Tuv i Finanstilsynet.

Ifølge seksjonssjefen er det ikke noe i veien for at meglervirksomheten kan innføre bøteordninger lik den Privatmegleren Park har hatt.

– Vi har ikke sett mye av det, men det er ikke noe forbud, sier Tuv.

"Finanstilsynet kunne under tilsynet ikke se at det innførte bøtesystemet hadde medført reduksjon i antall feil" heter det i rapporten. Det understrekes videre at til tross for at fagansvarlig i selskapet hadde avdekket mange, gjentagende og alvorlige feil, la styret til grunn at internkontrollen fungerte tilfredsstillende.

– Vi kritiserer dem for ikke å ha tatt mer tak i internkontrollsystemene når det ble avdekket så mange feil, sier Tuv.

Hun presiserer at den aller skarpeste reaksjonen for meglerforetak er å miste bevillingen og viser til at så ikke har skjedd i dette tilfellet.

Forsto ikke alvoret

Finanstilsynet mener det tidligere styret verken forsto alvoret i de feilene som ble avdekket eller evnet å å iverksette tilstrekkelige tiltak for å få bukt med problemene.

– Jeg har ikke lyst til å kommentere det. Jeg er ute av selskapet, så det det blir feil, sier tidligere styreleder Christian Gjerstrøm Samuelsen. Han viser til at det ble valgt en ny styreleder i april i år. Heller ikke tidligere fagansvarlig ønsker å kommentere rapporten.

Eiendomsmeglerforetak er underlagt hvitvaskingsloven og plikter å rapportere om mistenkelige transaksjoner. Men ifølge tilsynet hadde Privatmegleren Park ikke gjort noen risikovurderinger av sannsynligheten for at det kunne bli brukt i slik virksomhet, ei heller sjekket de sine kunder godt nok.

Tilsynet er også kritisk til måten kontoret overholdt sin opplysningsplikt overfor kundene i fire tilfeller. I tillegg retter Finanstilsynet skarp kritikk for et oppgjør der det viste seg at kjøper ikke fikk tilfredsstillende sikkerhet før pengene ble overført selger.(Vilkår)