«Solgt – visning avlyst!»

Ved Privatmeglerens Ålesund-kontor oppdaget Finanstilsynet oppsiktsvekkende mange slike salg. Hele 46 ganger i årene 2016 til 2018 hadde Ålesund-boliger via dette meglerkontoret blitt forsøkt kuppet før visning.

Nå viser det seg at i svært mange av tilfellene hadde budgiveren blitt oppfordret av en eiendomsmegler til å forsøke å kuppe boligene – stikk i strid med eiendomsmegleres forpliktelser overfor boligselgere i eiendomsmeglingsloven.

Etter Finanstilsynets kontroll med Ålesund-kontoret på tampen av 2018 kom det frem at det var én megler som stakk seg ut med svært raske salg: Stjernemegleren som hadde blitt kåret til «Årets megler» ved Ålesund-kontoret i tre år på rad, i 2016, 2017 og 2018. Det er de samme årene som 30 av hennes selgere aksepterte kupping før visning, ifølge vedtaket.

Stjernemegleren var også ansvarlig megler, styremedlem og deleier i kontoret.

Kontoret ble Ålesund fikk selv æren av å bli nominert til prisen «Årets Kvalitetskontor» fra Privatmegleren-kjeden i 2017.

Nå avskiltes kontoret, med flengende kritikk fra Finanstilsynet på kjøpet.

Det var Sunnmørsposten som omtalte saken først.

«Helt klart at ledelsen burde reagert»

Privatmeglerens Ålesund-kontor innrømmer nå at den aktuelle eiendomsmegleren hadde et «budsystem» hvor hun oppfordret interessenter til å kuppe boliger før visning, ved å legge inn et bud med forbehold om at visningene ble avlyst.

Kontoret innrømmer også at ledelsen ved kontoret kjente til om praksisen, og beklager «at dette ikke fikk konsekvenser på et tidligere tidspunkt».

Ålesund-advokat Reidar Andresen ble styreleder i eiendomsmeglerkontoret 1. april i år. Han varsler at kontoret vil klage på Finanstilsynets avskilting.
Ålesund-advokat Reidar Andresen ble styreleder i eiendomsmeglerkontoret 1. april i år. Han varsler at kontoret vil klage på Finanstilsynets avskilting. (Foto: Judica)

– Den forrige ledelsen hadde mistanke om at dette foregikk på en systematisk måte hos den aktuelle megleren. Dette ble både tatt opp og påtalt, også på styrenivå, og i ettertid er det helt klart at ledelsen burde reagert, skriver nyinnsatt styreleder og advokat Reidar Andresen på epost til DN.

Han skriver at eiendomsmegleren har solgt seg ut av selskapet og at hun «har, i etterkant av det stedlige tilsynet, valgt å si opp stillingen sin i foretaket. Etter foretakets mening var dette en konsekvens av forhåndsvarselet etter det stedlige tilsynet».

«Sluttet frivillig»

Eiendomsmegleren selv bekrefter at hun har mistet meglerbevillningen, men sier at det var andre grunner til at hun selv tok et valg sommeren 2018 om å slutte som eiendomsmegler, selv om hun først sluttet på nyåret 2019.

I en tekstmelding til DN antyder hun at hennes tidligere arbeidsgiver nå forsøker å vri saken bort fra selskapet. Hun skriver at hun har fått svært gode tilbakemeldinger fra ledelsen på sin innsats, men at hun «har stor forståelse for at fokus nå blir meg og bort fra foretaket (som tross alt skal gå videre). Dette i tråd med møter hos kommunikasjonsrådgiver».

Setter foten ned

At stjernemegleren er ute av Privatmegleren-kontoret, er imidlertid ikke nok for Finanstilsynet, som i et ferskt vedtak har besluttet å avskilte hele butikken.

«En praksis med å oppfordre til bud med forbehold om at annonsert visning avlyses, vil som regel gagne kjøperen, som forventningsmessig må betale mindre for eiendommen enn i det åpne markedet, samt megleren, som får et raskt salg», skriver Finanstilsynet i sitt ferske vedtak.

«For selgeren må imidlertid det å akseptere bud før eiendommen er «prøvd» fullt ut i markedet, generelt antas å gi en lavere pris enn et åpent salg».

Finanstilsynet konkluderer med at hele kontoret med syv ansatte må nedlegges, fordi hensynet til reglene og bransjen må gå foran hensynet til selskapet og de ansatte.

«Foretakets illojale opptreden overfor oppdragsgivere og dets medvirkning til omgåelse av formidlingsforbudet i et større antall saker, utgjør grove og gjentatte overtredelser av foretakets plikter … Overtredelsene er av en slik karakter og omfang at det vil være ødeleggende for tilliten til eiendomsmeglingsbransjen som sådan, dersom det ikke reageres strengt ved slike overtredelser», konkluderes det i vedtaket.

– I den grad dette forekommer i andre foretak, håper vi denne saken er et kraftig signal om å rydde opp, sier seksjonssjef Anne Kari Tuv i Finanstilsynet.
– I den grad dette forekommer i andre foretak, håper vi denne saken er et kraftig signal om å rydde opp, sier seksjonssjef Anne Kari Tuv i Finanstilsynet. (Foto: Melisa Fajkovic)

– Det sentrale her er at foretakets ledelse var klar over denne praksisen hos en enkeltmegler, men tok ikke nødvendige grep før det ble gjennomført tilsyn, sier seksjonssjef Anne-Kari Tuv i Finanstilsynet.

Kjemper mot avskilting

Meglerkontorets nye styreleder Reidar Andresen sier at kontoret er uenig i flere av synspunktene til Finanstilsynet, og at kontoret vil klage på avskiltingen.

– Den nye ledelsen er klar over at det kan ta tid å bygge opp tilliten i markedet, og vil sette i gang de tiltak som er nødvendig. For Privatmegleren som merkevare er det helt avgjørende at meglerne holder høy kvalitet, ikke bare faglig, men høy etisk standard.

Andresen understreker at salgstrikset ikke var noen praksis ved meglerkontoret bortsett fra hos den ene megleren. Han viser til at det er dokumentert overfor Finanstilsynet at to andre meglere, som hadde opplevd til sammen 14 tilfeller av forsøk på kupping, hadde frarådet sine selgere å akseptere budene.

– Tross det dystre bakteppet skal Privatmegleren bruke denne saken for å bevisstgjøre hele kjeden, som en påminnelse om hva som ikke er akseptabelt.

Holder Ålesund-kontor åpent

Sentrale personer i ledelsen ved Ålesund-kontoret har nylig etablert et nytt selskap som kan søke om ny bevilling fra Finanstilsynet. Tilsynet bekrefter overfor DN at Privatmegleren vil kunne fortsette i Ålesund.

– De øvrige meglerne får fortsette med eiendomsmegling i et nytt foretak, men de har måttet få på plass ny faglig leder, og styresammensetninger er endret. Hensikten med tilbakekallet er ikke å straffe, men å opprettholde tilliten til eiendomsmeglingsbransjen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.