Styreleder Terje Eriksen (62) i utbyggerselskapet Prora Eiendom as dømt til to år og åtte måneder i fengsel og får inndratt 10,75 millioner kroner.

Sønnen Roger Eriksen (38), som var daglig leder i utbyggerselskapet, er dømt til ett år og to måneder i fengsel og får inndratt 4,6 millioner kroner, ifølge dommen fra Frostating lagmannsrett.

Roger Eriksen, daglig leder i Prora Eiendom. Bildet er fra 2012.
Roger Eriksen, daglig leder i Prora Eiendom. Bildet er fra 2012. (Foto: Ole Morten Melgård)

De to er nå blant annet frifunnet for grovt bankbedrageri og grove regnskapslovbrudd, som de ble dømt for i Sør-Trøndelag tingrett. Dommen er dermed mildere enn i Sør-Trøndelag tingrett. Der ble de to dømt til henholdsvis tre og fire års fengsel, samt inndraging av 14,6 millioner og 4,6 millioner kroner.

Halvard Helle, Terje Eriksens advokat, har en blandet reaksjon på dommen.

– Vi er selvfølgelig tilfreds med at Terje Eriksen ble frikjent på flere viktige tiltalepunkter. Samtidig er vi ikke fornøyde med at han ble dømt på to av tiltalepostene, sier Helle.

Nils Christian Langtvedt, som er sønnen Roger Eriksens advokat, sier dommen i lagmannsretten er en delvis oppreisning.

– Det ligger en betydelig seier i at min klient nå er frikjent på tre av fire punkter, sier Langtvedt.

Dommen i lagmannsretten er uansett knusende:

«Han utnyttet sin posisjon som styreleder til å skaffe seg betydelige økonomiske fordeler over lang tid. Utroskapen voldte fare for tap for selskapet», skriver retten om Terje Eriksen.

– Vi registrerer at de to domfelte er idømt strenge fengselsstraffer, og skal nå gå nøye gjennom dommen, sier førstestatsadvokat Bård Thorsen i Økokrim.

Vurderer å anke igjen

Advokat Helle sier han sammen med sin klient nå vil gå nøye gjennom dommen. Han sier hans klient fastholder at han er helt uskyldig, og han tror ikke siste ord er sagt.

– Det er naturlig å anke på de punktene vi ikke er hørt, sier Helle.

Advokat Langtvedt sier det nå blir en vurdering om hans klient skal leve med dommen eller gå videre.

– Vi skal nå lese gjennom dommen, og selv om vi er uenige i den, vurdere om vi skal anke, sier Langtvedt.

Han sier saken har vært en stor belastning gjennom flere år, og at dette også er en faktor som må tas med i vurderingen om en eventuell anke.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

DNs politiske redaktør: Derfor er dette KrFs skjebnedag
Politisk redaktør Kjetil B. Alstadheim i DN forklarer deg tre scenarioer.
01:03
Publisert: