Boligutvikleren Selvaag Bolig la onsdag morgen frem tallene for årets andre kvartal. Det viste et resultat før skatt på 153 millioner kroner, ned fra 201 millioner kroner i samme periode året før. Omsetningen endte på 864 millioner kroner i årets andre kvartal, mot 1,3 milliarder kroner i fjorårets andre kvartal.

Selvaag-styret har besluttet å betale ut et utbytte på to kroner per aksje for første halvår 2018.

– Det er det høyeste halvårlige utbyttet i selskapets historie, sier fungerende administrerende direktør Olav Hindahl Selvaag.

«Gode resultater fremover»

Ved utgangen av andre kvartal hadde Selvaag Bolig 1503 boliger netto under bygging med en samlet salgsverdi på over syv milliarder kroner. 72 av disse var solgt ved utgangen av kvartalet.

– Dette er boliger som skal overleveres i løpet av de tre neste årene. Det betyr at vi kommer til å levere gode resultater fremover. Vi har også tro på et stabilt og godt marked fremover. Spesielt i Oslo-området er etterspørselen bedre enn i tidligere perioder og vi har god fremdrift i alle prosjektene våre, sier Selvaag.

Han påpeker at omsetningen og resultatet for året er ikke direkte sammenlignbare med 2017, da det i løpet av det to første kvartalene i 2017 ble det solgt næringseiendom for til sammen 405 millioner kroner.

Sjefen ferdig etter ti år

I begynnelsen av juni sluttet Baard Schumann som administrerende direktør i Selvaag med umiddelbar virkning. Han hadde vært administrerende direktør i Selvaag Bolig siden 2008. Samtidig ble det kjent at Olav H. Selvaag vil fungere som administrerende direktør inntil videre. Selvaag gikk dermed ut av styret i selskapet.

I rapporten for årets andre kvartal kommer det frem at lønns- og personalkostnadene til selskapet økte betraktelig fra 28,7 millioner kroner til 42,5 millioner som et resultat av «avsetninger til etterlønn og kompensasjon i forbindelse med effektiviseringsprosesser og avsluttede ansettelsesforhold».

Selvaag Bolig nær halverte resultatet i første kvartal i år, kom det frem av kvartalsrapporten selskapet la frem i slutten av mai. Brutto driftsresultat (ebitda) var på 45,4 millioner, noe som nesten er en halvering fra resultatet på 81,8 millioner året før.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.