Færre unge benytter seg av Boligsparing for ungdom (BSU), viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

BSU-sparing nådde en topp i 2014, da andelen unge mellom 17 og 30 år som fikk fradrag i skatten av ordningen var på 40 prosent. Nå har trenden snudd etter at andelen falt til 38 prosent i 2016.

Det var i fjor omtrent 348.000 unge mellom 17 og 33 år som fikk fradrag i skatten ved å sette inn penger på BSU-kontoen sin, ifølge SSB.

De som tjener mest, sparer mest

Blant den firedelen som tjener minst, får 32 prosent skattefradrag for BSU-sparing, mens tallet er 48 prosent i den firedelen som tjener mest.

Det er også i den høyeste inntektsklassen at flest sparer det maksimale beløpet i ordningen, med en andel på 34 prosent. I den laveste firedelen var tilsvarende andel 16 prosent.

– Blant barn av foreldrene med den minste nettoformuen er det 14 prosent som får maksimalt skattefradrag, mens 37 prosent av barna med de rikeste foreldrene får maksimalt skattefradrag, skriver SSB.

I 2016 var maksimalt sparebeløp på 25.000 kroner, som ga et maksimalt fradrag i skatt på 5 000 kroner.

Østlendinger sparer minst

Sogn og Fjordane er det fylket hvor størst andel av den unge befolkningen sparer i BSU. I fylket har 48 prosent av unge med inntekt BSU-fradrag. Rogaland og Vest-Agder følger deretter med en andel på 44 prosent.

I den andre enden finner vi Oslo, hvor andelen med BSU-fradrag ligger på 29 prosent.

– Det forteller oss at unge på Vestlandet er flinkere til å spare i BSU enn dem bosatt på Østlandet. På topp fem finner man alle de fire vestlandsfylkene, mens blant de fem fylkene i bunn finner man fire østlandsfylker, skriver SSB i en pressemelding.

Unntakene er Hedmark og Oppland som begge ligger over landsgjennomsnittet på 38 prosent. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.