Selvaag Bolig gikk på en kraftig resultatsmell i andre kvartal.

Driftsinntektene til boligbyggeren ble mer enn halvert i andre kvartal og kom på 436 millioner kroner mot 1,035 milliarder på samme tid i fjor. Det ga sitt utslag på resultatet før skatt som landet på 58,5 millioner kroner mot 275 millioner kroner i fjor.