Eiendomsselskapet Solon Eiendom melder fredag morgen at selskapet har inngått en avtale om å selge sin andel på 49 prosent av Solon Realkapital til Vatne Property.

Fra før av eier investor Runar Vatne 51 prosent av Solon Realkapital.

Selskapet forklarer salget som en del av strategiske endringer.

– Det har vært en pågående prosess. I denne prosessen har vi fått tilbakemeldinger på om hvorvidt Realkapital hører hjemme i porteføljen til en rendyrket boligutbygger som Solon Eiendom, sier administrerende direktør Andreas Martinussen i Solon Eiendom.

Det er medgründer Simen Thorsen som er største eier i Solon Eiendom. Investor Runar Vatne er nest største eier gjennom sitt Vatne Property.

– Jeg mener det var en klok beslutning av styret å ta markedets tilbakemeldinger til etterretning, samt at det er til beste for Solons aksjonærer, sier Martinussen.

Samarbeidsprosjekt

Solon Realkapital er et samarbeidsprosjekt mellom Solon og Vatne Property, som ble etablert for å kjøpe leiligheter fra Solon Eiendom og andre eiendomsprosjekter, skriver selskapet i børsmeldingen og opplyser at eierandelen er solgt for kostpris.

Solons rentebærende gjeld i Solon Realkapital er på omtrent 40 millioner, og vil ved sluttføring av avtalen føre til en kontantbetaling på syv millioner kroner til Solon.

Solon Realkapitals portefølje består av 114 ulike enheter på tvers av tre ulike Solon prosjekter.

Det har ikke lykkes DN å komme i kontakt med Runar Vatne.

Finanstilsynet-refs

I mai ble det kjent at børsnoterte Solon Eiendom hadde solgt boligprosjekter for en halv milliard til Solon Realkapital. Eiendomstransaksjonene ble imidlertid ikke registrert i Solon Eiendom-regnskapet.

Transaksjonene førte til kraftig kritikk fra Finanstilsynet.

«Etter Finanstilsynets vurdering må årsberetningen i større grad analysere tallene som er regnskapsført, og det må gis mer presis omtale av inngåtte salgskontrakter med Solon Realkapital. Finanstilsynet har videre påpekt at årsberetningen må inneholde en tilstrekkelig beskrivelse av de mest sentrale risikoer og usikkerhetsfaktorer knyttet til transaksjoner med Solon Realkapital, jf. regnskapsloven § 3-3a», heter det i meldingen fra november.

Finanstilsynet mente årsregnskapet ikke inneholder tilstrekkelig informasjon om prinsippene som benyttes for innregning og måling av investeringen i Solon Realkapital.

Solon Eiendom svarte Finanstilsynet med at det vil fremover bruke «inngåtte salgskontrakter» og droppe «enheter solgt», og lovet forbedringer.

Tap på 178 mill. i 2020

I kvartalsrapporten for tredje kvartal kom det frem at Solon Eiendom tapte 178,1 millioner kroner før skatt i 2020, sammenlignet med et overskudd på over 140 millioner kroner i ni første måneder i 2019.

Ved utgangen av tredje kvartal 2020 hadde selskapet 963 enheter under bygging, hvorav 73 prosent ble solgt. 112 enheter ble ferdigstilte, mens 118 enheter ble overlevert i løpet av kvartalet.

– Vi ser positivt på utviklingen i den delen av boligmarkedet Solon Eiendom opererer i. Konsernet viderefører sin vekststrategi som tar utgangspunkt i de sterke demografiske driverne konsernet har observert de siste årene. Markedet synes fortsatt å være differensiert med god etterspørsel etter kvalitetsboliger med attraktiv beliggenhet og god arkitektur, heter det i rapporten.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.