Historisk høy arbeidsledighet, historisk lav rente og en historisk pandemi preget boligutviklerne Selvaag Bolig og Solon Eiendom i årets andre kvartal.

Selvaag Bolig, som til enhver tid har flere tusen boliger under utvikling, måtte nøye seg med 186 solgte boliger for 930 millioner kroner i andre kvartal. Til sammenligning solgte selskapet 276 boliger for 1,4 milliarder kroner samme kvartal i fjor. Årsaken er korona, ifølge administrerende direktør, Rolf Thorsen.

Solon Eiendom, med blant andre investor Runar Vatne på eiersiden, klarte seg bedre. De firedoblet salget fra i fjor, og solgte boliger for til sammen 647 millioner kroner i andre kvartal. Administrerende direktør Stig L. Bech i Solon Eiendom peker på rentenedgang og pengesterke 50-åringer som hovedårsaker.

Satte i gang færre – solgte færre

Selvaag Bolig bestemte seg for å igangsette betydelig færre boligprosjekter. Direktør Rolf Thorsen forklarer valget med at de ville minske fremtidig risiko knyttet til prisfall og korona. Per 30. juni hadde selskapet 25 ferdigstilte boliger som ikke var solgt.

– Salgsnedgangen er også en del av at vi startet relativt få nye prosjekter, vi regner med at vi vil fortsette med dette ut året, sier Thorsen.

Selskapet regner med å bunne ut på 1100–1200 boliger i produksjon ved utgangen av året, ifølge kvartalsrapporten.

I rapporten sier Thorsen at markedet har vært utfordrende. Til DN forteller han at pandemien har vært spesielt utfordrende.

– Vi solgte veldig lite fra midten av mars og ut april, men det ble bedre og bedre etter hvert i mai og juni, sier han, men vil ikke trekke frem spesifikke prosjekter som har gjort det dårlig.

Fremover tror han at boligmarkedet vil avhenge av hvorvidt smittetallene holder seg på dagens nivå.

– Det virker som om folk tilsynelatende har stor tillit og folk virker lite bekymret, sier han.

Solon firedoblet salget i andre kvartal

Solon Eiendom kan vise til 90 solgte boliger med en samlet salgsverdi på 647 millioner kroner i andre kvartal i år. Det er omtrent en firedobling fra andre kvartal i fjor, da boligutvikleren solgte 23 boliger med en samlet salgsverdi på 153 millioner kroner.

– Dette er gode tall, særlig med hensyn til at man store deler av kvartalet har hatt nedstengning og visningsbortfall grunnet korona, sier administrerende direktør, Stig J. Bech til DN.

Det ble ferdigstilt 24 boliger og overlevert 27 boliger i kvartalet. Bech trekker frem én spesiell gruppe som årsak til oppgangen.

– Vi merker veldig god etterspørsel i vårt marked – særlig blant de voksne kjøperne på 55 pluss som tradisjonelt har vært vår største kundegruppe, sier han.

– Også er det jo rentenivået.

Bech tror at solskinnet er på vei tilbake til boligmarkedet.

– Vi er i hvert fall trygge på at vi har en god portefølje.

– Oppgaven nå blir å se an markedet og legge ut enhetene som etter hvert klargjøres i riktig takt, sier Stig L. Bech i Solon Eiendom. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.
– Oppgaven nå blir å se an markedet og legge ut enhetene som etter hvert klargjøres i riktig takt, sier Stig L. Bech i Solon Eiendom. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. (Foto: Per Thrana)

Selger boliger til eget selskap

De to siste årene har Solon Eiendom solgt leiligheter til en verdi av 516 millioner kroner til Solon Realkapital.

Solon Eiendom eier 49 prosent av Solon Realkapital, og 51 prosent eies av Runar Vatnes Vatne Property.

Salgene til Solon Realkapital var ikke oppført i Solon Eiendoms årsrapport for 2019, noe som fikk Finanstilsynet til å reagere. Det omtalte DN i juni.

– Finanstilsynet har merket seg de siste dagers oppslag i mediene om salg av eiendommer til nærstående selskap, og vil om kort tid rette en henvendelse til foretaket for å avklare enkelte spørsmål rundt den finansielle rapporteringen og årsregnskapet for 2019, skrev direktør Anne Merethe Bellamy i en epost til DN.

Bech i Solon Eiendom svarte Dagens Næringsliv at selskapets rapportering og regnskap er i samsvar med de krav som gjelder.

Bech oppgir til DN onsdag at de har utarbeidet et svar til Finanstilsynet.

Ifølge Bech har Solon Eiendom ikke solgt noen boliger til Solon Realkapital det siste halvåret. De har rett og slett ikke hatt passende boliger å selge videre til Solon Realkapital, opplyser Bech.

Klar oppgang i nyboligsalget

Siden midten av april er det solgt 2270 nye boliger i Norge. Det er en økning på 38 prosent sammenlignet med forrige tomånedersperiode, men 23 prosent færre solgte boliger enn samme periode i fjor.

Det viste rapporten «Econ Nye Boliger» fra Samfunnsøkonomisk analyse, som kom i slutten av juni.

Både Thorsen og Bech er tydelige på hva som er faremomentet for fremtidens boligmarked. De mener at boligkjøpere Oslo kommune kan risikere å gå på en prissmell dersom det ikke legges til rette for flere nyboligutbygginger.

– Underliggende bygges det for lite boliger rundt de viktigste knutepunktene. Man klarer ikke å «matche» etterspørselen og befolkningsveksten. Vi er godt posisjonert opp mot transportlinjer og annen infrastruktur, det vil også være en viktig faktor videre, sier Stig J. Bech i Solon.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.