Det har vært en betydelig vekst i salgsprisene for næringseiendom over flere år, men nå venter Handelsbanken prisfall fremover. Prognoserapporten for næringseiendom viser at økonomene venter et fall i kontorprisene for Oslo-lokaler på opp mot 25 prosent.

Handelsbanken tror at leieprisen skal opp med kun 1,4 prosent neste år, og mens avkastningskravet ventes opp mot 4,5 prosent.

– Selv med økte leiepriser vil ikke økningen være tilstrekkelig for å dekke opp gapet til avkastningskravet. En betydelig økning i avkastningskravet kan føre til brå nedgang i salgsprisen, sier seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken.

Timingen på fallet avhenger av når det blir gjennomført større transaksjoner i markedet.

– Skulle avkastningskravet øke enda mer enn vi ser for oss, vil også prisfallet kunne bli desto sterkere, sier Midtgaard.

Avkastningskravet for det mest lukrative kontorsegmentet, prime yield, for næringseiendom i Oslo ligger nå på 3,3 prosent. Handelsbanken venter at avkastningskravet øker opp mot 4,5 prosent, med en vekst i leieprisene på 1,4 prosent neste år.

– Vi venter at årene med svært lave avkastningskrav, selv for de mest lukrative kontorlokalene i Oslo, snart vil være over og heller følge etter finansieringskostnadene, sier Midtgaard.

Det henvises til markedets prising av Entra, som primært driver med næringseiendom i Oslo, som en indikasjon på at avkastningskravet er på god vei opp. Dersom man beregner avkastningskravet ved å se på leieprisene, markedets prising av egenkapital og gjeld, har avkastningskravet økt betydelig.

– Dersom markedet får rett, kan vi se et stort hopp i avkastningskravet på næringseiendom. Dersom salgsprisen skal holdes konstant og avkastningskravet øker til inntil 4,5 prosent, betyr det at leieprisene må øke med nærmere 36 prosent, sier Midtgaard. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.