De står inne i det gamle kapellet på Dale nord i Sandnes kommune, tvers over Gandsfjorden fra Stavanger. Det er sang og oppløftet stemning så det nesten minner om gamledager. I årevis var det et stort psykiatrisk sykehus her, før det ble lagt ned på nittitallet og bygningsmassen gikk inn i årelangt forfall. 

Utviklingsideer har kommet og gått, alle stoppet av ett problem: Utbyggerne ville måtte sørge for en helt ny vei langs fjorden, og Sandnes kommune har ikke ønsket å ha ny trafikk gjennom sentrum. 

Nå mener industrimannen Bjørn Rygg at hans gruppe har funnet løsningen, nemlig en to kilometer lang gondolbane tvers over fjorden til Gausel jernbanestasjon. 

- Det er en fantastisk ide, sier Rygg, og roser sin prosjektleder Kolbjørn Jensen fra Link Arkitektur.

En slik gondolbane skal kunne bygges for 200-300 millioner kroner.

- Da han kom med dette, ble vi helt blåst hatten av, sier Rygg. 

Industrigründeren og hans BR Industrier fikk kjøpe Dale fra fylkeskommunen for kun 32 millioner kroner i 2015, men ga da fra seg en del av den økonomiske oppsiden til fylkeskommunen dersom utbyggingen blir realisert. 

Tirsdag lanserte den lokale industrigründeren Bjørn Rygg fra BR Industrier de nye planene for utbyggingen av det gamle sykehusområdet på Dale, et område han fikk kjøpe for 32 millioner kroner i 2015.
Tirsdag lanserte den lokale industrigründeren Bjørn Rygg fra BR Industrier de nye planene for utbyggingen av det gamle sykehusområdet på Dale, et område han fikk kjøpe for 32 millioner kroner i 2015. (Foto: Tommy Ellingsen)

Gigantiske planer

Skissene Jensen presenterer inne i kapellet, er av en helt ny by med 700.000 kvadratmeter boligareal og 100.000 kvadratmeter næringsareal med en nokså streng kvadratur-byplan. Det svarer til en by på mellom 15.000 og 20.000 mennesker. Ideen er at den skal være bilfri og grønn. De gamle jordene inne i dalen, som tidligere forsynte sykehuset med mat, skal brukes til intensivt småskala jordbruk. En bane skal også kunne frakte turister opp på fjellet like ved. 

I skissene er det vanskelig å få øye på de gamle sykehusbygningene eller dagens parkanlegg. Bare kvinneavdelingen ser ut til å overleve i skissene, ikke det langstrakte hovedbygget som er blikkfanget idag. Det meste tyder på at bygningene skal rives og arealene utenom jordene utnyttes maksimalt. Begge deler kan skape konflikter. Dale er kjent for et gunstig mikroklima og har mange vekster som finnes få andre plasser. 

Arkitektskissen viser hvordan sentrumsområdet med gondolstasjonen på Dale kan bli seende ut. Her er den gamle kvinneavdelingen, det J-formede bygget, beholdt. 
Arkitektskissen viser hvordan sentrumsområdet med gondolstasjonen på Dale kan bli seende ut. Her er den gamle kvinneavdelingen, det J-formede bygget, beholdt.  (Foto: Link Arkitektur)
Slik ser byutviklingsplanene ut sett fra fjorden. Gondolbane-tårnet nede til venstre. Hovedbygningen fra det gamle psykiatriske sykehuset, som i dag ligger over bukten midt i bildet, er borte i planene. 
Slik ser byutviklingsplanene ut sett fra fjorden. Gondolbane-tårnet nede til venstre. Hovedbygningen fra det gamle psykiatriske sykehuset, som i dag ligger over bukten midt i bildet, er borte i planene.  (Foto: Link Arkitektur)

- Vi har ikke gått i detalj på hvordan vi håndterer den eksisterende bygningsmassen. Det vi ser er at det blir en utfordring enten vi skal bevare eller rive. Det er en stor kostnad med å håndtere avfallsmaterialer og den slags, det er vel kalkulert 100 millioner. Å rehabilitere dem opp til TEK 17 er også en kjempeutfordring, sier prosjektleder Jensen til DN. 

Han mener naturen og fortidsminner kan integreres i kvadratur-strukturen. 

Det er likevel et annet problem som reiser seg. Sandnes kommune har allerede planlagt for en betydelig folkevekst i Sandnes Øst og sør. I det siste har også folkeveksten på Nord-Jæren stoppet opp i oljenedturen. Det er vanskelig å se hvor ytterligere 15.000-20.000 mennesker skal komme fra. Jensen mener Sandnes rett og slett må droppe byplanene lenger sør. 

- De må bare omprioritere. Hvorfor skal de holde på i Sandnes sør og Sandnes Øst? Det er lange avstander, og blir mye bil, sier han. 

Tirsdag lansertede den lokale investoren Bjørn Rygg , til høyre, de nye planene for Daleutbygging i kapellet sammen med prosjektleder Kolbjørn Jensen i Link Arkitekter (med ryggen til). 
Tirsdag lansertede den lokale investoren Bjørn Rygg , til høyre, de nye planene for Daleutbygging i kapellet sammen med prosjektleder Kolbjørn Jensen i Link Arkitekter (med ryggen til).  (Foto: Tommy Ellingsen)

Skeptisk ordfører

Sandnes-ordfører Stanley Wirak er ikke spesielt lydhør på det området. Fortetting langs dagens infrastruktur har hovedprioritet, deretter kommer Sandnes Øst. Nye planer på Dale kommer lenger etter i køen. Han lover å høre på gondolplanene, men han har klare betenkinger. 

- Hvis ikke folk bruker gondolen, hva da, spør ordføreren. 

- Hvis dette ikke fungerer, blir det biltrafikk likevel. Rekkefølgekravene står fast, sier han. 

Han er også skeptisk til at tegningene gir liten plass til den eksisterende bygningsmassen, og særlig det langstrakte hovedbygget som dominerer ved innkjøringen i dag. 

- At man skal bevare hovedhuset, er opplest og vedtatt. Det blir veldig bratt for dem hvis de vil rive det, sier Wirak. (Vilkår)

Kvadratstruktuen i byplanen er streng, og fyller opp så godt som alt flatt land på Dale med unntak av landbruksområdet. 
Kvadratstruktuen i byplanen er streng, og fyller opp så godt som alt flatt land på Dale med unntak av landbruksområdet.  (Foto: Link Arkitektur)
Da hun ble nestleder i NHO, ga toppsjefen henne et kjempestrengt råd.
– Det er det viktigste vi kan gjøre for å få flere kvinnelige toppledere.
02:12
Publisert: