– Det er veldig vanskelig når noen allerede har fått informasjon og vi ikke får samme tilgang til informasjonen, sier administrerende direktør Ilija Batljan til DN.

Onsdag melder Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) at de trekker tilbake sitt oppkjøpsbud på norske Entra. Den svenske eiendomsutvikleren varslet i slutten av november at den ville by 165 kroner per aksje, noe som verdsatte Entra til drøyt 30 milliarder kroner.

Noen dager senere kastet den svenske konkurrenten Castellum seg inn i kampen med et bud på 170,86 kroner per aksje. SBB sto på sitt og mente budet deres var best, siden det utgjorde mer i rene kontanter til aksjonærene.

Nå trekker SBB seg fordi selskapet mener det ikke får den samme informasjonen som Castellum i due diligence-prosessen.

– Vi får nonsense-forklaringer om at de konkurrerer med oss. Vi har samfunnsbygg og nesten bare barnehager i Norge. Selskapenes porteføljer utfyller hverandre godt, sier Batljan.

«Vurdering i all hast»

SBBs tilbaketrekking av budet kommer samme dag som Entra la frem en ny verdivurdering, der deres portefølje av eiendommer er verdsatt til 56,5 milliarder kroner. Det er en betydelig økning fra en verdsettelse på 51,8 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal.

– Jeg har opplevd dette som rigget fra begynnelsen. Det som har vært viktigst for meg er at jeg har prøvd å være korrekt og sørge for at aksjeeiere har fått samme informasjon. Denne vurderingen viser at den norske staten har solgt aksjer under rettmessig markedspris på bekostning av norske skattebetalere. Det er ikke bra, sier Batljan.

– Denne vurderingen viser at den norske staten har solgt aksjer under rettmessig markedspris på bekostning av norske skattebetalere
SBB-sjef Ilija Batlan

Administrerende direktør Sonja Horn i Entra.
Administrerende direktør Sonja Horn i Entra. (Foto: Aleksander Nordahl)

Han peker på at Nærings- og fiskeridepartementet solgte aksjene sine til Castellum for 169 kroner per aksje.

– Alle selskaper gjør vurderinger kvartalsvis. Her har vi en vurdering som gjøres i all hast og som er mye høyere enn tidligere vurderinger. Da kan man lure på hvordan de har vært. Det er vanskelig for meg å se at utviklingen i markedet den siste måneden har vært slik Entra legger opp til, fortsetter han.

Kritiserer vurderingen

I en pressemelding viser SBB til at hovedargumentet for verdiøkningen av Entras portefølje handler om lavere avkastning i transaksjonsmarkedet. Det svenske selskapet er uenig i vurderingen og mener det kun har vært et fåtall relevante transaksjoner.

«Den oppdaterte verdivurderingen er ikke i tråd med tidligere praksis og, etter SBBs syn, ikke i tråd med den generelle markedsutviklingen i Norge. Den nye informasjonen skaper usikkerhet med tanke på det Entra har rapportert historisk, noe som er det vårt bud har vært basert på,» heter det i meldingen.

Videre trekker SBB frem at det i sin «due diligence»-prosess ikke har fått tilgang til detaljert informasjon fra Entra, med det argumentet at SBB er en konkurrent til Entra i det norske markedet.

«SBBs norske portefølje består hovedsakelig av barnehager, eldrehjem og andre lokasjoner der Entra ikke er til stede. Dermed har ikke SBB blitt behandlet rettferdig eller fått mulighet til å oppfylle «due diligence»-kravene,» skriver det svenske selskapet i meldingen.

Entra slår tilbake

Entras styreleder Siri Hatlen svarer på uttalelsene til SBB i en børsmelding.

– Det er viktig for styret å understreke at SBB har fått samme tilgang til informasjon om Entra, i et datarom, som andre interessenter. SBB fikk også, som andre interessenter, tilbud om tilgang til Entras styre og ledelse, inkludert for å diskutere den oppdaterte verdivurderingen, sier Hatlen i børsmeldingen.

– Inntil dagens melding, etter igangsettelsen av deres gjennomgang, har SBB ikke kommet med noen innvendinger, hverken om substansen i informasjonen som ble gitt eller graden av adgang til informasjon eller selskapet, fortsetter hun.

I børsmeldingen sier styreleder Hatlen følgende om den nye verdsettelsen:

– Når det gjelder den oppdaterte verdsettelsen, har styrets motivasjon vært å sikre at relevant og oppdatert informasjon er tilgjengelig for aksjonærer og markedet. Den oppdaterte verdsettelsen ble gjennomført av de samme verdivurdererne og etter de samme prinsippene som tidligere verdivurderinger, og de overordnede markedsperspektivene underbygges også av andre ledende analytikere innen næringseiendom. Styret står fast på den oppdaterte verdivurderingen og sine tidligere anbefalinger og vurderinger relatert til de fremsatte og varslede budene, og vil fortsette å fokusere utelukkende på aksjonærenes og Entras felles interesser.

Aksjen faller

Før SBB la inn bud på Entra, ble aksjen handlet for rundt 143 kroner. Etter de svenske selskapene kastet seg inn i kampen, steg den til over 170 kroner.

Den nye verdivurderingen gjorde at aksjen hoppet til 187 kroner, før den falt kraftig til 172,8 kroner etter at SBB trakk budet.

Onsdagens nye verdivurdering fra Entra kom «i lys av den strategiske interessen knyttet til Entra og tilbudene som er presentert for selskapet og dets aksjonærer,» skrev selskapet i en børsmelding.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.