Jensen sier den midlertidige boliglånsforskriften i utgangspunktet skal gjelde frem til sommeren 2018, og at en evaluering er i gang.

– Foreløpig ser jeg ingen grunn til å gjøre endringer. Men som jeg alltid sier: vi følger utviklingen i dette markedet tett og er alltid forberedt på å kunne gjøre endringer ved behov, sier hun til NTB.

Jensen minner om at 2016 var et ekstremår for boligprisene, og sier vi nå har fått en pustepause.

– Nå har det roet seg litt ned. Det tenker jeg er veldig bra, sier hun.

Forskriften ble innført fra 1. januar i år som en reaksjon på galopperende prisvekst, særlig i storbyene. Den skjerper kravene som stilles til bankene for å gi boliglån.

– Jeg opplever ikke at det er noe unisont krav om å oppheve forskriften. Det er en fordel med forutsigbarhet og at vi ikke endrer virkemidlene veldig hyppig. De må få lov til å virke, mener finansministeren.

Vil ha lettelser

Finanstilsynet har i høst konkludert med at forskriften har ført til en betydelig innstramning i bankenes utlånspraksis.

Samtidig er boligprisene nå 0,5 prosent lavere enn for ett år siden, og i Oslo har de falt med 4,4 prosent det siste året.

Administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge mener regjeringen må lette på tiltakene.

– Innstramningene i låneforskriften var på sin plass da de ble innført 1. januar i år. Ut fra det vi nå vet, vil vi anbefale finansministeren å komme med lettelser allerede tidlig på nyåret, sa han til NTB nylig.

Finans Norge mener det er nødvendig med en ny vurdering av forskriften og har advart mot at «inngripende utlånsreguleringer etableres som et varig, strukturelt tiltak».

Fjerne Oslo-regel

Administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge mener forskriften er «i strammeste laget».

– Slik markedet spesielt i Oslo har utviklet seg, mener vi det er klokt å avvikle de regionale særreglene for Oslo, slik at hele landet får samme forskrift, sier han.

I forskriften settes kravet til egenkapital til 15 prosent for hele landet, men 40 prosent ved lån til sekundærbolig i Oslo. I resten av landet forble kravet 15 prosent.

Ifølge administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentene er forskriften den viktigste årsaken til at det selges færre nye boliger. Han mener forskriften kan ligge frem til sommeren, men at den ikke bør videreføres.

Kraftig gjeldsvekst

I forskriften er det krav om at kundens samlede lån ikke skal overstige fem ganger brutto inntekt, samt at bankene ikke kan fravike reglene for mer enn 10 prosent av lånene i hver enkelt måned.

Boligprisene har falt i år, men nordmenns gjeld fortsetter å øke. Den gjennomsnittlige gjeldsbelastningen blant norske husholdninger er nå på rekordhøye 222 prosent av den disponible inntekten.

Det uroer finansministeren.

– Mange husholdninger er sårbare, fordi de har tatt opp veldig mye gjeld og kan møte utfordringer når renten begynner å gå opp. Den kommer til å gå opp. Da kan noen få betalingsutfordringer, sier Jensen.

Norges Bank åpnet i desember for at en renteheving fra dagens rekordlave nivå på 0,5 prosent kan komme om ett år. Mange analytikere tror imidlertid en renteøkning ligger lenger frem i tid.

Finanstilsynet skal nå vurdere boliglånsforskriften og gi sitt råd om den 1. mars neste år.(Vilkår)