– På vegne av Privatmegleren oppfordrer jeg finansministeren til å fjerne boliglånsforskriften så snart som mulig for igjen skape balanse i boligmarkedet, sier administrerende direktør Grethe W. Meier i Privatmegleren.

I et brev til finansminister Siv Jensen skriver Meier at hun opplever forskriften som svært uheldig for boligmarkedet.

«Forskriften er blitt et klart hinder for et dynamisk og velfungerende boligmarked. Den

oppleves som en urimelig stresstesting av boligkjøpere som må innfri krav som generasjoner før ikke er blitt påført.", skriver Meier i brevet.

– Nå er det mye boliger for salg, etterspørselen er der, men mangel på finansiering har gitt boligmarkedet en ny form for ubalanse gjennom en politisk regulering som i dagens marked er uhensiktsmessig og uforholdsmessig, sier Meier.

Meier poengterer at boliglånet skal tjene den hensikt å sørge for at folk har et sted å bo.

– Strengt tatt burde en eventuell politisk inngripen heller være å gjøre det enklere å få tilgang til et sted å bo. Den største ubalansen i boligmarkedet akkurat nå er boliglånsforskriften, sier Meier.

«Prisfall både til høsten og ut året»

Administrerende direktør Hedda Ulvness i Eie eiendomsmegling påpeker at man gjerne undervurderer effekten av regulatoriske endringer. 

– Det er mulig at effekten denne gangen er for kraftig. Alle er tjent med at endringen ikke blir for brå og for store. Det skaper unødvendig frykt, sier Ulvness, som peker på at det er ønskelig for alle å få bukt med den enorme prisveksten som har vært.

– Slik sett har forskriftsendringene virket. Og det blir nok prisfall både til høsten og ut året, sier Ulvness.

Hun viser til at det kan ta noe tid å vurdere effekten av en regelendring.

– Så derfor kan det hende vi skal la den virke litt til. Samtidig ser vi at den gir en kraftig oppbremsing i alle områder uavhengig av geografi og boligtype. Så derfor er det heller ikke uaktuelt å vurdere effekt og konsekvenser allerede nå, sier Ulvness.

Nødvendig, men smertefull korreksjon

Administrerende direktør Leif J. Laugen i Krogsveen har stor forståelse for at man bruker en bankregulering «for å slippe litt luft ut av en ballong som begynte å bli full».

– Boligprisene gikk altfor langt oppover. Så dette er en nødvendig, men smertefull korreksjon, sier administrerende direktør Leif J. Laugen i Krogsveen.

Han mener faren kan ligge i at bankene blir overforsiktige.

Flere banker har overfor Dagens Næringsliv at de er enda mer forsiktige enn det retningslinjene krever. Enten ved å kreve mer enn 15 prosent egenkapital, eller ved at de ikke fullt ut benytter muligheten til å gå utover kravene i åtte eller ti prosent av tilfellene.

– Hvis de kniper på mellomfinansiering og krever at folk skal selge før de kjøper, kan vi få unødvendige, selvforsterkende effekter, advarer Laugen.

Vil ikke endre

– Regjeringen har innført tiltak både på etterspørsel- og tilbudssiden. Det er nå tegn til bedre balanse i boligmarkedet. Det er bra. Men gjelden i husholdningene vokser fortsatt mye, og forhåpentlig vil den veksten også avta etter hvert, skriver finansminister Siv Jensen i en epost og legger til:

– Boliglånsforskriften er midlertidig og gjelder til sommeren 2018. Vi ser ingen grunn til å vurdere å endre det nå.

Administrerende direktør Finn Magnus Rogne-Hansen i Aktiv Eiendomsmegling mener forskriftene sannsynligvis har virket i henhold til myndighetenes intensjoner og kjølnet markedet i Oslo. 

– Det vi oppfordrer myndighetene til er å følge nøye med på effektene, og ikke minst ta innover seg at markedet nå er annerledes enn det var ved innføringen av reglene, sier Rogne-Hansen. (Vilkår)

Se den irakiske hæren rykke frem mot IS i Vest-Mosul
DNs team filmet dette ved fronten i Mosul 10. juni. Irakiske styrker kjemper seg gjennom gatene under konstant ild fra IS.
02:51
Publisert: