– Vi ser store endringer i Oslo fra forrige prognose. Antallet boliger til salgs har gått ned drastisk fra i høst og det presser opp prisene, sier sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank1 SR-Bank.

I en ny prognose anslår han at prisene vil falle langt mindre enn tidligere ventet – og det over hele landet. Det helt store prisfallet kan se ut til å utebli.

For 2023 er boligprisene ventet å falle én prosent nasjonalt – en kraftig nedjustering fra forrige prognose i januar da Knudsen ventet et boligprisfall på seks prosent. For Oslo ventet han et fall på ni prosent, men nå anslår sjeføkonomen at boligprisene i hovedstaden bare vil falle med én prosent i år.

Knudsen tror at antallet boliger på markedet vil holde seg lavt en stund til. Hittil i år har det store vårslippet av boliger latt vente på seg.

Byggebekymring

Sjeføkonomen peker på flere årsaker til at prisene presses opp:

  • Antall nye boligprosjekter har falt kraftig.
  • Norsk økonomi har holdt seg bra, med et sterkt arbeidsmarkedet og lav arbeidsledighet.
  • Endringen i Utlånsforskriften ved nyttår gjør at flere kan låne mer enn de gjorde tidligere.
  • Antallet boliger for salg i markedet har avtatt.

Men det er mangelen på nye boligprosjekter som bekymrer. For behovet for bolig viser seg å være høyt flere steder i landet, mener han.

– Det har allerede betydning, men kommer til å spille inn i flere år. Flere steder er det grunn til å være bekymret over at det ikke bygges nok boliger, sier Knudsen.

Høy usikkerhet

Siden mars i fjor har Norges Banks styringsrente, som er avgjørende for bankenes utlånsrenter, hoppet fra 0,5 prosent til 3,0 prosent. Og høyere skal den bli. Likevel ser det ut til at det ikke biter på i de større byene.

Det overrasker sjeføkonomen.

– Folk har mye gjeld, og flertallet har også flytende renter. Man skulle tro at renteøkningene og kostnadsøkningen ville påvirket boligprisene mer, sier Knudsen.

Etter noen måneder med prisfall i fjor høst har prisutviklingen så langt i år har overrasket økonomer. Nyboligsalget har stupt gjennom flere måneder, og salgsvolumene er historisk svake. Imens bykset bruktboligprisene tre prosent i januar og i månedene som fulgte, etter regjeringens oppmykning av utlånsreglene.

Norsk økonomi har så langt vist seg motstandsdyktig mot økte renter og høy inflasjon. Samtidig som Norges Bank hever renten i mars oppjusterte det rentebanen til en topp på 3,6 prosent i sommer.

– Det er uvanlig høy usikkerhet om prognosene og hvordan renten vil påvirke boligprisene. Det ser man på utviklingen hittil i år, som har overrasket de fleste, legger Knudson til.

Prisfall i sommer

Seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken venter et boligprisfall i løpet av sommeren og tidlig høst før prisene skal opp på et «ubehagelig nivå» i Oslo på lengre sikt.

Seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken sier prisnivået kan bli ubehagelig sterkt spesielt i Oslo i årene fremover.
Seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken sier prisnivået kan bli ubehagelig sterkt spesielt i Oslo i årene fremover. (Foto: Mikaela Berg)

I Handelsbankens nyeste prognose venter økonomene et boligprisfall på 2,1 prosent i år nasjonalt, før prisene for alvor skyter fart igjen fra 2025.

Midtgaard peker på at det ser ut til at renten skal settes videre opp både i mai og i juni, og at styringsrenten vil nå en topp på 3,75 prosent i september – i tillegg skal rentehevingen fra mars bakes inn i prisene.

– Prisfallet på kort sikt er et resultat av Norges Banks innstrammende pengepolitikk. Vi tror ikke at bunnen i boligmarkedet er nådd ennå, sier Midtgaard.

På lengre sikt venter hun derimot et stort prishopp – spesielt i Oslo. Det mener Midtgaard kommer først etter rentekuttene, som ifølge prognosene vil komme først høsten 2024.

– Det kan bli ubehagelig sterkt. Boligbehovet er stort med høy befolkningsvekst, og med lite bygging kan det bli vanskelig. Dersom rentekuttene kommer før neste høst, kan det blir enda mer utfordrende, sier Midtgaard.

Administrerende direktør Grethe Meier i Privatmegleren uttalte til DN denne uken at hun venter at utbudet tar seg opp fremover, men tror heller det store slippet kommer til høsten.

– Men grunnet lav boligbygging blir bedringen av utbudet midlertidig, slik at vi kommer til å få en periode med kraftig prisstigning i Stor-Oslo, sier Meier.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.