Boligprisene i landet falt med 1,2 prosent i juli, viser tall Eiendom Norge la frem torsdag. 

Størst var prisfallet i Oslo, der prisene falt med 2,8 prosent, og prisene i hovedstaden har dermed falt syv prosent de siste tre månedene. Også i Bærum falt prisene 2,8 prosent i juli. 

Blant bydelene i Oslo hadde Grünerløkka, Nordre Aker og Stovner det største prisfallet i juli, alle med et fall på tre prosent. 

– Boligmarkedet de siste månedene har vært preget av et markant prisfall i Oslo, noe som også har påvirket tallene nasjonalt, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge. 

Her er en oversikt over boligprisutviklingen i juli for hele landet (Kilde: Eiendom Norge): (Vilkår)