Boligprisene steg over hele landet i april som endte med nominell prisstigning på 1,8 prosent nasjonalt. Det er den sterkeste økningen i april de siste ti årene.

– Særlig utviklingen i de to største byene drar den nasjonale utviklingen opp, sier administrerende direktør Christian V. Dreyer i Eiendom Norge.

Bergen toppet med prisstigning på 2,8 prosent i april, fulgt av Oslo med 2,6 prosent.

–At det er i de store byene det er mest aktivitet og prisoppgang er ikke overraskende. Byene er ofte først ute når vi ser positive tendenser i markedet, sier administrerende direktør Terje Buraas i DNB Eiendom.

Han mener det som skjer i Oslo og Bergen kan gi en pekepinn også for andre områder.

– Mye taler for at vi kan se det samme mønsteret i de mindre byene og distriktene fremover selv om veksten der nok blir mer moderat, sier Buraas.

Her kan du se hvordan utviklingen har vært landet rundt i april:(Vilkår)