Det viktigste forslaget er innføringen av en generell beskatning av fordelen av å bo i egen bolig. Skatteutvalget foreslår at én prosent av boligens markedsverdi skal skattlegges med 22 prosent, i likhet med skattesatsen for lønnsinntekt.

Det betyr at en bolig verdsatt til 10 millioner kroner vil gi en årlig boligskatt på 22.000 kroner. Dette vil komme i tillegg til eiendomsskatt, som de fleste kommuner har innført. Rentefradraget foreslås samtidig videreført.