I fjor var skjeggkre på alles lepper.

Det ble meldt inn flere klager og søksmål fra boligkjøpere som hadde oppdaget forekomster av det lille insektet. Skjeggkre ble for alvor kjent da forsikringsselskapet Protector Forsikring varslet et tap på over 100 millioner kroner på grunn av tap i retten knyttet til boligkjøp med store forekomster av skjeggkre.

De som tidligere gikk rettens vei eller klaget inn sitt boligkjøp, fikk stort sett et ganske saftig prisavslag. Nå ser det ut til at trenden har snudd.

119 «nymfer» = 0 kroner

DN har gått igjennom rettssaker som omhandler prisavslag i norske domstoler de siste tre månedene. Av de syv rettssakene DN har funnet, er det kun én saksøker som har vunnet frem med sitt krav om prisavslag. I resten av sakene er selger og forsikringsselskap frifunnet.

Også hos Finansklagenemnda ser man lignende utvikling. Den siste måneden har nemnden behandlet ni saker hvor skjeggkre har vært involvert. Kun i én av dem har kjøper fått medhold.

I en avgjørelse fra slutten av mai kommer det frem at kjøper har bedt om en million kroner i prisavslag etter å ha kjøpt en enebolig til 10,5 millioner kroner i Oslo. Kjøper overtok boligen i oktober i fjor og oppdaget umiddelbart skjeggkre, ifølge avgjørelsen.

I løpet av 20 dager i den påfølgende måneden ble det fanget 143 skjeggkre. 119 av disse var unge skjeggkre, såkalte «nymfer», som betyr at flokken av skjeggkre er reproduserende og har vært der i flere år.

Finansklagenemnda har likevel ikke gitt kjøper medhold da nemnden mener kjøperen ikke har sannsynliggjort sitt krav.

Megler ba om 17 prosent prisavslag

I en annen avgjørelse fremkommer det at en boligkjøper i Trondheim krevde 1,1 millioner kroner i prisavslag for en bolig som ble kjøpt for 6,6 millioner kroner – tilsvarende rundt 17 prosent i avslag.

Kjøper fikk rådet fra en innleid eiendomsmegler.

I sin verdivurdering har eiendomsmegleren skrevet at alt kan stemme med en bolig, men at de fleste vil avstå fra et boligkjøp hvis man ikke har den «rette» følelsen.

«Tanken på at det er småkryp i en bolig, vil utvilsomt for mange gi en negativ følelse, og være utslagsgivende for en potensiell handel. Enten i form av redusert vilje til å betale markedspris, eller at interessenter unnlater å legge inn bud», skriver megleren.

I en rapport som ble innhentet fra skadedyrfirmaet Anticimex ble det funnet 20 skjeggkre i boligen i undersøkelsesperioden. Megleren mener boligen ville blitt solgt for langt mindre enn 6,6 millioner kroner dersom kjøper kjente til skjeggkre-forekomsten.

«Etter beste skjønn og overbevisning er min vurdering for denne eiendommen at den med opplysning om skjeggkre ville blitt omsatt for kr 5 500 000 kroner», skriver megleren.

– Det blir veldig vanlig

Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglingsforbind, Carl O. Geving, ønsker ikke å kommentere enkeltsaker eller rettspraksis.

– Jeg tror ikke jeg skal evaluere den utviklingen veldig distinkt, sier han.

Han sier imidlertid at eiendomsmeglerne merker at folk er blitt mer bevisste på at det finnes skjeggkre og at man ikke burde dra inn byggepapp i huset fordi man har hørt at skjeggkre ofte følger med.

– Vi fikk veldig stor oppmerksomhet rundt det og mange ble bekymret. Nå er man vel i en fase der man har et litt mer avslappet forhold til det. Verdispørsmålet tror jeg er veldig dynamisk. Det blir veldig vanlig med den type insekter, så da vil det sikkert også ha mindre effekt på verdivurderingen, sier han.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.