Eiendomsmeglernes rolle i off market-salg har vært et tema både i Brennpunkt-dokumentaren om eiendomsbransjen og i Boligbygg-saken denne høsten.

Nå har Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) utarbeidet nye retningslinjer for å klargjøre grensene og rollene meglerne skal ha.

Innstrammingen går både på ansvaret meglerne har som rådgiver og risikoen for selger ved å avstå fra åpen markedsføring.

– Den klare hovedregelen er at eiendomssalg gjennom eiendomsmegler skjer ved åpen markedsføring. Med de nye retningslinjene vil NEF begrense bruken av salg «off market» til et absolutt minimum, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving i en pressemelding.

Ved å selge off market kan boligeiere gå glipp av merinntekter i en budrunde.

– Retningslinjene klargjør grensene for salg «off market», og tydeliggjør eiendomsmeglers rolle og ansvar som rådgiver og selgers risiko ved salg «off market». Dette vil bidra til en tryggere handel, og tillit til at eiendomsmegleren gir uavhengige råd som sikrer forbrukernes interesser, sier Geving.

Seks tommelfingerregler

Her er de nye retningslinjene til Norsk Eiendomsmeglerforbund:

1. Åpen markedsføring som hovedregel: Eiendomssalg gjennom eiendomsmegler bør skje ved åpen markedsføring, og eiendomsmegler bør anbefale kunden å legge eiendommen ut for salg i det åpne markedet. Salg «off market» kan brukes i spesielle tilfeller. Dette kan for eksempel være når kunden ønsker diskresjon, eller har behov for raskt salg som følge av for eksempel endrede skatteposisjoner. Hvis selgeren er i en spesiell sårbar situasjon, skjerpes eiendomsmeglerens omsorgs- og rådgivningsplikt.

2. Der selger ønsker å selge «off market»: Eiendomsmegleren bør som utgangspunkt fraråde selger å avstå fra å markedsføre eiendommen i det åpne markedet. Dersom selgeren likevel ønsker å selge «off market», må eiendomsmegleren gi informasjon til kunden om hvilke ulemper og konsekvenser et slikt salg kan ha. Særlig må eiendomsmegleren redegjøre for at man ved salg «off market» ikke vet om man oppnår markedspris for eiendommen. I tråd med god meglerskikk må eiendomsmegleren også forsikre seg om at selgeren har forstått konsekvensene ved et eventuelt «off market»-salg.

3. Oppdragsavtale og salgsoppgave: Ved salg fra forbruker skal det foreligge skriftlig oppdragsavtale. Dersom selger tross fraråding ønsker å selge «off market» bør dette beskrives i oppdragsavtalen.

4. Prisfastsettelse: Vurdering av eiendommens verdi inngår som utgangspunkt i eiendomsmeglers rådgivningsplikt også ved salg «off market». Prisfastsettelsen skal være basert på en forsvarlig faglig vurdering og befaring av eiendommen, og skal kunne dokumenteres.

5. Hvitvasking: Dersom eiendommer selges «off market» må eiendomsmegler gjøre en særlig risikovurdering etter hvitvaskingsregelverket.

6. Dokumentasjon: Ved et salg «off market» må eiendomsmegler i henhold til det som fremgår ovenfor kunne dokumentere: Rådgivningen til kunden, salgsstrategi og prisfastsettelsen.(Vilkår)