I over åtte år har eieren av Oslo Plaza, Wenaasgruppen, jobbet for å utvide hotellet til et kongresshotell av internasjonal størrelse. Målet er å øke overnattingskapasiteten fra 676 til 1024 rom. 

– Vi er generelt forbauset over at det har tatt så lang tid. Saken har pågått i åtte år. Det er vi forundret over, men nå håper vi at saken går til politisk behandling, sier Tarje Hellebust som er administrerende direktør ved Radisson Blu Plaza Hotel.

Ved siden av dagens tårn, ønsker hotellinvestor Wenaas å bygge et sidetårn. Den nye 12-etasjes blokken er tegnet inn 50 meter over gateplan og fremstår som et tvillingtårn rent bortsett fra at det er langt lavere enn hovedtårnet. 

– Lavblokken og høyblokken blir i samme stil. Det har vært en lang prosess med plan- og bygningsetaten, og jeg føler vi har funnet en løsning som fungerer bra sammen, sier Wenaas som er en av Norges største hotellinvestorer med hotell over store deler av Europa.

Bygger på dagens Plaza

I planene som nå er sendt over Oslo kommune inngår også en utvidelse av hovedtårnet med tre nye etasjer.

Dagens Oslo Plaza har 37 etasjer i det ene tårnet på 117 meter som ruver i Oslos skyline.

Flere nye byggeprosjekter vil trolig føre til store forandringer på vestsiden av Akerselva ved Vaterland bro. Skissen viser utvidelsen av Oslo Plaza med et nytt sidetårn.
Flere nye byggeprosjekter vil trolig føre til store forandringer på vestsiden av Akerselva ved Vaterland bro. Skissen viser utvidelsen av Oslo Plaza med et nytt sidetårn. (Foto: White arkitekter)

Det er ventet at saken oversendes til politisk behandling før jul. Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune (PBE) har lagt frem et eget forslag som er ti meter lavere. Wenaas anser denne løsningen som ulønnsom.

– Vi har sagt at det PBE har kommet med ikke er mulig å gjennomføre økonomisk, og vi håper å få gjennomslag for det på politisk nivå, sier Wenaas til DN.

Han legger ikke skjul på frustrasjonen over at det har tatt lang tid.

– Vi må tilpasse oss virkeligheten, og vi har sagt vi vil bruke tiden som trengs på å komme frem til noe som sendes over til politisk behandling. Det er klart vi er frustrert over at det har tatt lang tid, sier Wenaas.

Han ønsker å bruke en halv milliard kroner på utvidelsen.

– Det er veldig viktig å få til et storhotell til i Oslo som kan ta store konferanser og kongresser.

Nytt knutepunkt for kongresser

Området rundt flytogterminalen er nå i ferd med å få et betydelig løft som kongressenter.

På nabotomten er det planer for at Oslo Spektrum skal utvides med et større kongressenter. I tillegg skal Royal Christiania utvides med ny konferansesal og 283 rom.

Hotelldirektør Tarje Hellebust håper kapasitetsutvidelsen vil falle på plass i 2019.

– Med tanke på alle utbyggingene i området i tillegg til operaen, nytt nasjonalmuseum, bibliotek og det nye Munch-museet, så vil all denne positive utviklingen bidra til at Oslo og Norge blir en positiv reiselivsmagnet. Det er viktig i en tid der vi ser etter omstilling og da kan reiseliv bli å betrakte som den nye vekstindustrien så vel nasjonalt som internasjonalt i tiden fremover, sier Hellebust.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.