Plan- og bygningsetaten hadde frist til onsdag med å avgjøre om det ville innføres et midlertidig forbud mot tiltak i småhusområdene i Oslo, som betyr stans i all bygging og riving av boliger i minst ett år.

– Det er helt nødvendig å legge ned et midlertidig forbud mot tiltak i småhusplanområdet. Det gjør vi for å sikre at verdiene som revisjonen av småhusplanen skal forsøke å bevare, ikke går tapt i løpet av tiden frem til en ny og revidert plan blir vedtatt, sier Hanne Høybach, avdelingsdirektør for byggeprosjekter i Plan- og bygningsetaten (PBE).

Søknader som er sendt inn fra og med 6. april er nå omfattet av byggeforbudet inntil ny Småhusplan er revidert.

– Hvis vi skulle fortsette å behandle søknader etter eksisterende plan, ville vi fortsette å miste disse verdiene, selv om vi vet at vi ønsker ta vare på dem på en mye bedre måte gjennom en revidert plan. Verdiene går tapt både i mindre og større prosjekter, og tapet av disse er i de aller fleste tilfeller irreversibelt, utdyper Høybach.

Årlig søkes det om bygging av rundt 350 PBE-boliger i Oslos småhusområder.

Forbudet skal ifølge Plan- og bygningsetaten gjelde til en ny småhusplan er vedtatt og innført. Etaten jobber for at planen skal vedtas i inneværende periode, med det sittende byrådet, det vil si før høsten 2023.

Byggeforbudet, som hadde høringsfrist 4. mai, har fått 211 merknader. Det er ventet at vedtaket vil påklages, og dermed blir sendt videre til politisk behandling.

Noen har visst

Det har vært kjent for proffe aktører i byggebransjen at det ville komme en innstramning av den såkalte Småhusplanen i Oslo, ettersom byrådet sendte bestilling av revisjon av planen til Plan- og bygningsetaten i februar i fjor.

Det som tilsynelatende kom som et sjokk, var at kommunen samtidig varslet midlertidig stans i all bygging og riving av boliger i de berørte områdene. Det betyr at alle byggesøknader som ble sendt inn etter varslingsbrevet 6. april, ikke behandles.

Kritikken har haglet fra rasende utbyggere, bekymrede arkitekter og håndverkere og fortvilte privatpersoner som må legge planene sine på is inntil Småhusplanen er revidert.

DN har tidligere skrevet at flere aktører i byggebransjen fikk kjennskap til at det ville bli innført byggestopp før kommunen varslet om det. Det førte til at Plan- og bygningsetaten mottok et rush av søknader like før forbudet ble innført.

Eiendomsutvikler Terje Tinholt i Tinholt Eiendom, har bekreftet overfor DN at han fikk detaljer om innholdet i ny plan, og tidspunkt for innføring av byggeforbud, før det ble offentlig kjent. Han skal ha fått informasjonen fra noen i bransjen, som ifølge Tinholt har fått detaljene fra ansatte i Plan- og bygningsetaten.

Byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen (MDG) har bedt om en full gjennomgåelse av rutinene, og en redegjørelse, for å komme til bunns i den påståtte lekkasjen.

Engasjement

Første uken i april ble forslaget til revidert småhusplan lagt ut til offentlig høring. Planen bestemmer hva som er lov å bygge, rive og endre i småhusområdene som omfatter over 29.000 eiendommer i Oslo.

Fortettingen av Oslos eplehager har vært gjenstand for økende kritikk de seneste årene, særlig fra dem som allerede bor der. Stadig mindre grøntarealer, tett og ensformig bebyggelse og økt trafikk på smale villaveier, har vært noe av kritikken.

Forslag til revidert Småhusplan hadde høringsfrist mandag 30. mai, og innspillene som er kommet inneholder både ris og ros.

Det har strømmet inn med hundrevis av støtteerklæringer fra beboere i småhusområdene på kommunens sider. Blant dem også håndskrevne takkebrev. «Sender en begeistret hilsen til dere alle i Plan- og bygg! Tenk at vi kanskje får beholde våre trær og gamle ærverdige hus med sine hager! En gledens dag!!» skriver en beboer på Bestum.

Flere av Oslo-beboerne som har sendt inn innspill, er redd innstramningene kommer for sent. «Oslos beste boligmiljøer for barnefamilier og eldre er allerede langt på vei ødelagt av en hodeløs fortetting, der grådige utbyggere har satt agendaen i mange år, uten hensyn til nabolag, estetikk og trivsel», skriver en beboer på Korsvoll.

En beboer på Nordstrand mener han ser «eksempel på eksempel på uprofesjonelle utbyggere som ramponerer områder og hager. Som gammel håndverker og ingeniør gremmes jeg også over både kvalitet og byggeskikk for typiske eplehage-hus.»(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.