Onsdag vedtok plan- og bygningsetaten å innføre byggeforbud i småhusområdene, mens Småhusplanen revideres. Det betyr stans i all bygging og riving i de berørte områdene i minst et år.

– Byggeforbud er et svært inngripende virkemiddel som ligner på ekspropriasjon, og hører hjemme i samfunn vi vanligvis ikke assosierer oss med – langt fra et demokrati med respekt for privat rett, mener Anders Opsahl, eier og styreleder i Opsahl Gruppen, Oslos største utbygger av småhus.