Forrige uke skrev DN at Kruse Smith-konsernet, som i all hovedsak eies av familie Leire fra Kristiansand, hadde engasjert Pareto Securities for å sondere mulighetene for å finne en ny eier til eiendomsutviklingsdivisjonen.

Etter det DN erfarte ble divisjonen priset i området 700–800 millioner kroner.

Onsdag er det klart at børsnoterte Solon Eiendom kjøper Kruse Smith Eiendom for et vederlag som estimert til 608 millioner kroner. 167 millioner kroner av dette skal være oppgjør for intern gjeld i selskapet.

– Vi er glade for å ha funnet en riktig kjøper til vår eiendomsvirksomhet. Solon Eiendom vil i tillegg til vår portefølje, få glede av hele vår stab av kompetente eiendomsutviklere, sier styreleder Sissel Leire i Kruse Smith.

Tre år med tap

De siste tre årene har Kruse Smith Eiendom et samlet underskudd på 46 millioner kroner før skatt av en omsetning på 124 millioner kroner.

– Vi har i høst vurdert mulighetene for å etablere en portefølje i sørvest-regionen. Av det vi har sett er nok Kruse Smith den aktøren som ligner oss mest med tanke på å legge inn høye kvalitetskrav i bygningsmassen. Viktig er det også at vi får vi med oss en meget kompetent stab og noen eiendommer i Oslo, sier administrerende direktør Stig Bech i Solon Eiendom.

Mesteparten av tomtebanken ligger i Stavanger-området.

– Nå er markedet lavt per i dag, og det er også det som ligger under for i våre vurderinger. Men samtidig er det tidlige positive trekk, særlig i Stavanger – som økt befolkningsvekst og redusert salgstid. Skulle det være starten på en forsiktig bedring så er det en bonus, sier Bech.

– Er dere på kjøperen ellers?

– Vi har en klar vekstambisjon og er løpende interessert i å komme i kontakt med selgere i den utvidede Oslo-regionen, sier han.

– Riktig oppgjørsmodell

Kruse Smith Eiendom ble etablert som eget selskap i 2012 og har de største byene i Sør-Norge som sitt primære markedsområde. I dag har selskapet blant annet prosjekter i Stavanger, Sandnes, Kristiansand, Bergen og Oslo.

Partene vil foreta en endelig avregning i forbindelse med overtagelsen. Vederlaget er basert på underliggende eiendomsverdier i Kruse Smith Eiendom på omtrent 2,3 milliarder kroner.

Transaksjonen skal finansieres ved en kombinasjon av egenkapital og gjeld, hvorav selger yter en selgerkreditt for en mindre del av vederlaget, opplyses det.

– Vi synes at vi har kommet til enighet om en veldig grei pris, og en riktig oppgjørsmodell hensyntatt porteføljens sammensetning, sier Solon-sjef Stig Bech.

Ved utgangen av juni hadde Kruse Smith Eiendom en estimert verdijustert egenkapital på 440 millioner kroner og totale eiendeler på cirka 1,3 milliarder kroner på balansen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.