Saken oppdateres!

Statistisk sentralbyrå la fredag frem ferske prognoser for norsk og internasjonal økonomi.

Koronapandemien og nedstengningen av norsk økonomi savner sidestykke, og den nåværende lavkonjunkturen vil trolig vedvare i flere år, ifølge rapporten.

Slik ser analytikerne for seg boligprisutviklingen i Norge:

SSBs boligprisprognoser 24. april 2020:


SSBs boligprisprognoser 5. desember 2019:

Den månedlige boligprisstatistikken fra Eiendom Norge viser høy sesongjustert boligprisvekst i januar og februar i år på henholdsvis 0,9 og 0,5 prosent. I mars ble denne utviklingen reversert idet boligprisene falt med hele 1,4 prosent.

Må tilbake til finanskrisen for å finne større boligprisfall

– Vi må tilbake til finanskrisen i 2008 for å finne lignende eller større boligprisfall i en enkelt måned. Prisfallet i mars i år var bredt basert på landsbasis med sterkest nedgang i Oslo og Trondheim, skriver SSB.

Boligmarkedet viste også dempet aktivitet i mars i år ettersom det ble både solgt og lagt ut rundt 14,5 prosent færre boliger enn i samme måned i fjor. Samtidig har salget av nye boliger, ifølge Boligprodusentenes Forening, gått ned med 47 prosent i mars i år sett i forhold til mars i fjor.

I forbindelse med sak om boligmarkedet ønsker Dagens Næringsliv å intervjue noen som nylig har lagt ut boligen for salg eller nylig har satt ned prisantydningen på boligen.

Ta kontakt med vår journalist Leila Feratovic for tips eller spørsmål.

– Fortsatt fallende boligpriser

– Det ser dermed ut til at koronautbruddet og smitteverntiltakene iverksatt av myndighetene har påvirket både boligprisene og aktiviteten i boligmarkedet i mars. Selv om boliglånsrentene nå er rekordlave, vil utsikter til beskjeden inntektsvekst og generell usikkerhet om den økonomiske utviklingen fremover trolig føre til fortsatt fallende boligpriser gjennom store deler av 2020, før de deretter tar seg langsomt opp igjen. Ved utgangen av 2023 ventes boligprisene å være om lag 5 prosent høyere enn ved inngangen til 2020, skriver SSB i rapporten.

Med denne svake utviklingen ventes det også at boliginvesteringene vil falle i år og neste år.

Ifølge SSBs beregninger vil boliginvesteringene utgjøre knappe 6 prosent av bnp Fastlands-Norge i 2023, noe som er rundt gjennomsnittet de siste 20 årene.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.