Nye boliger har i gjennomsnitt blitt 6,5 prosent dyrere i 2. kvartal i forhold til samme kvartal i 2016. Fra forrige kvartal har det vært en liten økning med 0,5 prosent. Dette kommer frem i Statistisk sentralbyrås prisindeks over nye boliger for andre kvartal i 2017.

Imidlertid er veksten mindre enn tidligere. Nye eneboliger er blitt 0,9 prosent dyrere siden 2. kvartal i 2016, og for å finne like lav årsvekst må man helt tilbake til 2. kvartal 2010.

Veksten er kraftigere fra 1. til 2. kvartal, og kommer da på 1,4 prosent. Prisene for nye eneboliger er målt på ferdigstillelsestidspunktet.

Det har vært en større vekst for nye blokkleiligheter og småhus, som har gått opp med 9,4 prosent fra samme kvartal i 2016, selv om økningen kun har vært på 0,4 prosent i siste kvartal.

Prisene for nye blokkleiligheter og småhus er målt på salgstidspunktet. (Vilkår)

Se Trumps tale til FN
Trump var svært kritisk til FN under valgkampen, men hadde en mer forsonende tone under sitt første møte med organisasjonen.
01:19
Publisert: