Minst 100.000 døde registrert som eiere av eiendom i Norge

Tre prosent av eiendommene i Norge eies på papiret av døde mennesker. Dette skaper uklare eierforhold, mener Eiendom Norge.

Denne bygården i Balders gate 11 på Frogner i Oslo eies på papiret av en mann som har vært død i snart syv år. Det er ikke krav om overskjøting av eiendom i Norge. Dermed kan døde stå som hjemmelshavere i flere tiår uten at det reelle eierskapet blir registrert og offentlig kjent.
Denne bygården i Balders gate 11 på Frogner i Oslo eies på papiret av en mann som har vært død i snart syv år. Det er ikke krav om overskjøting av eiendom i Norge. Dermed kan døde stå som hjemmelshavere i flere tiår uten at det reelle eierskapet blir registrert og offentlig kjent.Foto: Fredrik Solstad
Publisert 7. June 2021, kl. 02.06Oppdatert 15. November 2022, kl. 11.55