– Statsbudsjettet innebærer enda et nådestøt mot utleieboliger, mener seniorøkonom Mari O. Mamre i Ny analyse.

I forslaget til statsbudsjett for 2018 foreslår regjeringen å fjerne skattefriheten for dem som leier ut leiligheten sin for korte perioder under 30 dager.

Dette vil særlig påvirke boligeiere som har tjent gode penger gjennom Airbnb.

Regjeringen mener det er uheldig at slik korttidsutleie av egen bolig er skattefri, mens tradisjonell overnattingsvirksomhet er skattepliktig. Den fremvoksende delingsøkonomien taler for å vurdere skattereglene for utleie av egen bolig på nytt, mener regjeringen.

– Kraftig innstramning

At skattefritaket for inntekter ved korttidsleie kuttes i 2018 føyer seg inn i rekken av tiltak som slår uheldig ut for utleiemarkedet, mener Mamre.

– De siste årene har det også vært en kraftig innstramning i investorboligbeskatningen, påpeker Mamre.

Sekundærbolig eller utleiebolig var kun verdsatt til 50 prosent i formuesskattegrunnlaget i 2013, mot dagens 90 prosent. Eventuell gjeld tilknyttet sekundærboligen reduserte formuen med 100 prosent mot dagens 90 prosent.

I tillegg bidrar innstramningen av boliglånsforskriften som trådte i kraft ved nyttår til at det er vanskeligere å få finansiering for kjøp av utleiebolig, spesielt i Oslo som har et særegent krav om 40 prosent egenkapital.

– Det er tydelig at regjeringen forsøker å dreie større deler av sparingen over til næring, og økningen i verdsettelsesrabatten for aksjer i formuesskatten i budsjettet for 2018 bidrar til dette. Det er allikevel grunn til bekymring for hvordan utleiemarkedet kommer til å se ut om noen år. De siste årenes skattefordeler i favør av utleieboligene er definitivt over, sier Mamre.

– Større omlegging av skattlegging av utleie

Fagsjef Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen stusser over skattegrepet.

– Det gir bare fem-seks millioner kroner i skatteproveny. Rart man kompliserer skattesystemet for så lite penger. Men dette kan jo være begynnelsen på en større omlegging av skattlegging av utleie, sier Lothe.

Forslaget innebærer altså at leieinntekter fra utleieforhold som varer mindre enn 30 dager, der omfanget ikke er omfattende nok til at inntekten kan anses som virksomhetsinntekt, skal beskattes som kapitalinntekt. For dem som leier ut egen bolig lenger enn 30 dager vil inntektene fortsatt være skattefrie inntil 20.000 kroner som i dag.

Det foreslås et sjablongfradrag for kostnader, slik at 85 prosent av inntekten som overstiger 10.000 kroner, regnes som skattepliktig inntekt.

Eiendom Norge støtter regjeringens forslag om å fjerne skattefritaket for inntekter ved korttidsutleie av egen bolig.

– Dette har vært en ulogisk skattefordel når vi ser fremveksten av nye løsninger som Airbnb i konkurranse med ordinær hotellvirksomhet. I finansministerens fremleggelse presiserer hun viktigheten av skattefordel når du leier ut deler av egen bolig, noe vi også mener er klokt. Dette er en viktig del av det norske leiemarkedet, og en skatteskjerpelse her ville bidratt til en økning i leieprisene som igjen hadde rammet mange av de unge og svakere stilte i samfunnet, sier administrerende direktør Christian Dreyer i Eiendom Norge.(Vilkår)