Det drøyt ti år gamle eiendomsselskapet Storm Real Estate sliter med å få butikken til å fly.

Selskapet, som er verdsatt til 30 millioner kroner på Oslo Børs, har blant annet Astrup-familien på eiersiden og driver utleie av kontorbygg i Russland. Aksjen har falt 50 prosent det siste året og er presset av et tøft russisk utleiemarked.

Selskapets långiver Swedbank vil terminere avtalen, og må trolig ta tap.

– Swedbank har uttalt at de ønsker en exit av engasjementet og det sier seg selv at banken må ta en stor «haircut» hvis vi skal få til en løsning, også må vi bli enige om en exit-avtale som danner et finansielt grunnlag for videre drift, sier daglig leder Kristoffer Holmen i Storm Real Estate.

Rammet av valuta

Det gikk lenge bra for Storm, som i flere år leverte titalls millioner i overskudd. Så kom den russiske finanskrisen i 2014. Russisk rubel falt som en sten mot dollar, og for Storm - som kun har én eiendom i Moskva - bød det på store vanskeligheter. Leieinntektene ble plutselig ført i rubler i stedet for dollar, og bidro negativt da selskapets lån er i dollar. Ekstra ille ble det da den russiske oljegiganten Gazprom, som tidligere leide i Storm Real Estates Gasfield-bygg, flyttet virksomheten fra Moskva til St. Petersburg.

I 2017 sa selskapets långiver seg villig til å utsette forfallstidspunkt og gi fritak fra låneforpliktelser, samt gi avdragsfrihet frem til tredje kvartal 2018. Siden har Storm måttet inngå en serie kortsiktige avtaler med nye låneforpliktelser fra Swedbank i påvente av en langsiktig løsning.

Sent mandag kveld kom den femte utsettelsen i rekken. Det er stor sannsynlighet for at selskapet vil være i brudd med lånebetingelsene når avtalen utgår 27. mai, opplyses det.

– Inntektsgrunnlaget er adskillig lavere

– Hovedsaken er at situasjonen har endret seg en god del i utleiemarkedet i Moskva slik at inntektsgrunnlaget er adskillig lavere enn det har vært tidligere. Det er rett og slett inntektene som ikke er tilstrekkelige nok til å dekke gjelden, sier Holmen.

– Standstillavtalene vil forlenges løpende så lenge forhandlingene pågår. Vi jobber på vegne av aksjonærene for å få til en god løsning for aksjonærene, sier han.

I 2018 fikk Storm Real Estate et underskudd før skatt på 3,2 millioner dollar av en omsetning på 1,6 millioner dollar.

Selskapet legger ikke frem tall for første kvartal da det i september i fjor besluttet å gå over til halvårlig rapportering for å spare kostnader.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.