– Strandsonen er en viktig ressurs for allmennheten, men den er under sterkt press mange steder i Sør-Norge. Vi har derfor av eget tiltak besluttet å iverksette en systematisk undersøkelse av kommunenes praksis når de behandler søknader om dispensasjoner fra byggeforbudet i strandsonen, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger i en pressemelding torsdag.

Selv om Sivilombudsmannen får relativt få klager på vedtak der kommunen har gitt dispensasjon fra forbud om å bygge i strandsonen, er antallet økende.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at flere tusen dispensasjonssøknader blir innvilget hvert år.

Sivilombudsmannen ønsker nå å se nærmere på praksisen for dispensasjon etter plan- og bygningsloven. Det er Mandal og Kragerø kommune som skal undersøkes, ifølge pressemeldingen.

Princess-arving anker fengselsdom til Høyesterett

– Klagesaksbehandlingen her tyder på at kommuner i flere saker har tolket og håndhevet dispensasjonshjemmelen i plan- og bygningsloven for liberalt. Tilgjengeligheten til rekreasjonsområder ved sjøen er et gode det er viktig å ta vare på, derfor ønsker vi nå å se nærmere på hvordan kommunene håndterer slike byggesøknader, sier Falkanger i meldingen.

Mangeårig kamp om lysthus i strandsonen: – Må jeg rive lysthuset, setter jeg campingvognen der i stedet, og den er større dnPlus

Han påpeker at resultatet av undersøkelsen vil kunne få betydning også utenfor kommunene som skal undersøkes. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.