I årevis har det vært et generelt forbud mot å bygge i den såkalte strandsonen.

I et 100-metersbelte fra sjøkanten har kommunene i utgangspunktet få muligheter til å gi unntak fra byggeforbudet.

De foreløpige konklusjonene i en pågående granskning fra Sivilombudsmannen avdekker imidlertid en strandsone-praksis der bare et fåtall av søkerne får nei fra kommunene.

Denne uken sendte Sivilombudsmannen sine foreløpige rapporter til de utvalgte kommunene som er blitt undersøkt. 563 vedtak i Kragerø, 181 i Mandal og 121 i Askøy kommune er gjennomgått.

«Ombudsmannen minner om at lovgiver har ment at dispensasjon skal være en snever unntaksregel som skal brukes med forsiktighet», skriver Ombudsmannen til alle de tre kommunene, Kragerø, Lindesnes og Askøy.

Nesten alle fikk ja

Dette er blant de mest kritiske funnene fra saksbehandlingen av de til sammen 865 vedtakene i perioden 2016-2019:

  • 96 prosent av søknadene fikk innvilgelse i Mandal, som i dag er Lindesnes kommune. I Kragerø var tallet 75 prosent.
  • I Askøy, der det også bygges mange hus med boplikt nær sjøen, er reglene litt annerledes: Byggeforbudet gjelder bare et 30-metersbelte fra sjøen. 98 prosent av søknadene innenfor 30-metersbeltet er blitt innvilget i Askøy.
  • Noen av innvilgelsene er delvise, slik at en eller flere deler av søknadene ble avslått, mens andre ble innvilget.
  • En gjennomgående tendens er at tillatelsene, dispensasjonene fra byggeforbudet i strandsonen, ofte helt mangler flere deler av begrunnelsen som loven krever. Det er «tvilsomt» om kommunene overhodet følger forvaltningslovens krav til begrunnelser, ifølge Sivilombudsmannen.
  • Saker som gjelder miljøverninteresser skal oversendes Fylkesmannen før kommunen skal bestemme seg. Men selv de gangene kommunene har sendt saker dit, og fått tilbake en negativ uttalelse, har kommunene ofte gitt tillatelse – og ikke alltid med god nok begrunnelse.
Kragerø kommune har gitt unntak for byggeforbudet i strandsonen i 75 prosent av søknadene de siste fire årene.
Kragerø kommune har gitt unntak for byggeforbudet i strandsonen i 75 prosent av søknadene de siste fire årene. (Foto: Anders Martinsen)
«Der Fylkesmannen har uttalt seg negativt om søknaden, følger det av loven at kommunen ikke bør gi dispensasjon», skriver Sivilombudsmannen.

Sivilombudsmannen har ikke konkludert endelig i sakene i påvente av svar fra kommunene, som har fått svarfrist 1. september.

«Veldig interessant for oss»


– Å få dispensasjon fra byggeforbudet i strandsonen er positivt for den enkelte tiltakshaver. Dersom dispensasjoner gis i strid med plan- og bygningslovens regler, vil det imidlertid kunne utgjøre en urett overfor andre borgere, enten disse er naboer eller inngår i en videre krets.

Sivilombudsmann Hanne Harlem.
Sivilombudsmann Hanne Harlem. (Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

Rådmann Kyrre Jordbakke i Lindesnes kommune, som tidligere Mandal kommune nå er en del av, sier kommunen vil svare innen fristen i september.

– Jeg ser med en gang at her er det arbeid som er veldig interessant for oss å gå gjennom, for å utvikle vår praksis. Dette gir oss noen viktige læringspunkter for å få skrevet sakene fremover, sier han.

Han sier det er en utfordring med politiske skifter underveis.

– I perioden som har vært undersøkt har Frp, Høyre og Venstre vært i flertall. Det er et annet flertall som står bak ordføreren nå, og det kan spille inn på prioriteringene i tiden fremover, sier han.

Kommunedirektør Inger Lysa i Kragerø kommune sier kommunen vil sette seg inn i den foreløpige rapporten.

– Før vi er bedre kjent med innholdet og de foreløpige vurderingene er det for tidlig å gi noen kommentarer, skriver hun i en tekstmelding.

Askøy kommune ønsker ikke å kommentere den foreløpige rapporten før de har sett nærmere på tallene.

«Et ansvar de tar skrekkelig lett på»

Leder i naturvernforbundet Silje Lundberg mener tallene er nedslående.

– Det triste er at dette ikke er noe nytt. Riksrevisjonen la frem en rapport om dette allerede i 2007, for hele 13 år siden, sier hun.

– Dette har vært et problem lenge, sier Silje Lundberg i Naturvernforbundet.
– Dette har vært et problem lenge, sier Silje Lundberg i Naturvernforbundet. (Foto: Fartein Rudjord)

Naturvernforbundet publiserte selv tall som viste flere dispensasjoner til nybygg i strandsonen mellom 2011 og 2014, forteller hun.

– Bygging i strandsonen reduserer tilgjengeligheten og øker presset på naturen. Det at disse tallene fortsatt er høye er utrolig nedslående.

Hun mener kommunepolitikerne ikke har tatt nok ansvar.

– Det høye antallet dispensasjoner vitner om at det må strammes inn. Hele 98 prosent av alle tilfeller med ufullstendige begrunnelser kan vi ikke ha. Her må kommunepolitikerne forstå at også de har et ansvar til å ta vare på naturen, både for naturen selv og allmennheten. Dette er et ansvar de tar skrekkelig lett på, sier hun. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.