Koronaåret har ikke vært nådig med Sundt-søsknene som har store deler av formuen i hotelleiendomsselskapet Pandox. Men for Else Helene Sundt kan året avsluttes med to nye eiendommer i den allerede store eiendomsporteføljen.

Sundt har nemlig kjøpt en stor vestvendt strandeiendom med to separate eneboliger med egne strandlinjer i Christian Frederiks vei på Bygdøy i Oslo.