– Vi har tro på boligmarkedet, det er kanskje ikke så ille som mange vil ha det til. På sikt er dette et marked med ganske god og jevn aktivitet. Selv om konjunkturene kan bli litt svakere på kort sikt, er vi optimister på litt lengre sikt, sier administrerende direktør Svein Støle i finanskjempen Pareto til Dagens Næringsliv.

Pareto overtar eierskapet av Eiendomsmegler Krogsveen, men selskapet skal fortsatt samarbeide med Danske Bank. Støle vil ikke avsløre hva han betaler for kjeden.

– Vi er enige om at det skal forbli konfidensielt, sier Støle.

I 2016 omsatte eiendomsmeglerkjeden for en halv milliard kroner og fikk et driftsresultat på 45 millioner kroner.

– Sterk merkevare

Krogsveen har 51 kontorer med hovedvekt på Østlandet samt Stavanger, Bergen og Ålesund og har til sammen 315 ansatte. Selskapet formidlet nærmere 8000 eiendommer i 2017, ifølge en pressemelding.

Overtagelsen er avhengig av Konkurransetilsynets godkjennelse, men vil trolig skje fra 1. mars 2018, ifølge meldingen.

– Krogsveen er en sterk merkevare innenfor eiendomsmegling. Selskapet drives godt og har en solid bedriftskultur. I våre øyne gir dette et godt grunnlag for videreutvikling og vekst. Pareto har primært vokst organisk ved ansettelser av dyktige folk, men vi har også med hell overtatt og investert i komplementære megler- og forvaltningsmiljøer. Vi har stor tro på fokuserte meglerselskaper basert på solid fagkompetanse og høy servicegrad, sier Svein Støle, administrerende direktør i Pareto as, i meldingen.

Laugen fortsetter som Krogsveen-sjef

Leif J. Laugen fortsetter som administrerende direktør for Krogsveen.

– Leif Laugen jobbet jo som aksjeanalytiker i Pareto for en god del år siden, så vi vet at vi får en god mann tilbake, sier Støle.

Laugen er også godt fornøyd med å være tilbake i Pareto-folden.

– Det er noe generisk med det å være megler og rådgiver, du får en kulturell likskap. Så vi tror absolutt det er en type kompetanse Pareto har som vi kan ta med oss og nyte godt av i fremtiden, sier Laugen.

Samtidig er han godt fornøyd med å fortsette samarbeidet med Danske Bank som tipser Krogsveen om potensielle boligselgere og -kjøpere blant deres kunder, mens meglerkjeden henviser potensielle lånekunder til Danske Bank. Laugen har foreløpig ingen planer om å selge fondsprodukter fra Pareto.

– Nei, det er fullt fokus på den kjernevirksomheten vi har, og det er tilfredsstillende nok i utgangspunktet. Vi skal ikke være noe supermarked som skal selge produkter, sier han.

Godt utbytte

Eieren Danske Bank fikk utbetalt 35 millioner kroner i utbytte fra Krogsveen for 2016 og 47 millioner kroner året før. Administrerende direktør Leif J. Laugen (55) fikk i 2016 utbetalt nær 4,5 millioner kroner i lønn, inklusive bonus, styrehonorar og annen godtgjørelse, ifølge årsrapporten.

Heller ikke selger Danske Bank ønsker å si noe om prisen. Ifølge kommunikasjonsdirektør Stian Arnesen i Danske Bank er det sammensatte årsaker til salget. Innstramming i reglene for samarbeid mellom banker og eiendomsmeglere, samt nye internasjonale reguleringer, gjør at banken ikke nødvendigvis ser samme nytten lenger av å eie som å samarbeide med Krogsveen.

– Det er eierskapet som endrer seg, ikke samarbeidet, sier Arnesen.

Skjerper konkurransen

Nyheten om Paretos kjøp av Krogsveen kom overraskende på de øvrige aktørene i bransjen.

– Selv om det isolert sett er skremmende fordi Pareto er en offensiv aktør, så tror jeg dette er spennende både for Krogsveen og bransjen. Det skjerper oss alle at det skjer litt endringer, sier administrerende direktør Grethe W. Meier i Privatmegleren som eies av Nordea.

Ifølge Meier er det ikke uvanlig at enkeltstående meglerkontorer selges for rundt 3–4 ganger resultatet.

– Men om man gjør det når man selger en hel meglerkjede, er jeg mer usikker på. Jeg vil tro at Pareto også har fått en rabatt på prisen siden Krogsveen fremdeles skal samarbeide med Danske Bank på kundeutveksling, sier Meier som understreker at hun ikke vet hva prisen er. Det gir i så fall en pris rundt 150–200 millioner kroner basert på 2016-resultatet for Krogsveen.

En annen eiendomsmeglertopp anslår at prisen kan ligge et sted rundt 350 millioner kroner, men viser til at det avhenger av hvordan samarbeidet med Danske Bank er verdsatt i avtalen.(Vilkår)