27. oktober 2015 solgte oljeserviceselskapet Technip en boligeiendom i Hamang Terrasse i Sandvika i Bærum kommune for 5,4 millioner kroner.

Kjøper var kona til Geir Knutsen, den tidligere advokaten som i fjor høst ble dømt til fengsel i tre år og åtte måneder for omfattende skatte- og avgiftsunndragelser.

Boligen ble overtatt 16. november samme år og kjøpesummen ble overført fra Handelsbanken til eiendomsmeglerens konto. Der står pengene fortsatt.

Kemneren tok utlegg

Det viste seg nemlig at hjemmelshaver til eiendommen ikke var selgeren Technip Norge as men snarere Coflexip Norge as, et selskap som opphørte å eksistere i 1992 da det ble fusjonert med Technip Norge as. Det tok nesten et år før hjemmelen var overført til Technip med sikte på å føres videre til kjøperen.

Men i mellomtiden var det på bakgrunn av betydelige skatte- og avgiftskrav mot Geir Knutsen tatt utlegg i eiendommer kemneren mente tilhøre Knutsen, inkludert halvparten av boligen i Hamang Terrasse. Kemnerens utlegg sperret for at Handelsbanken kunne få førsteprioritets pant i eiendommen. Dermed ville banken heller ikke frigjøre kjøpesummen. Den står således fortsatt på eiendomsmeglerens konto og Technip, som nå heter TechnipFMC, står fortsatt som hjemmelshaver i grunnboken.

Technip begjærte kjøpekontrakten hevet i november i fjor og mente det forelå vesentlige kontraktsbrudd fra kjøpers side. 9. desember ble satt som frist for at ekteparet Knutsen måtte være fraflyttet eiendommen. Da det ikke skjedde, begjærte Technip såkalt tvangsavvikelse.

Kun Technips skyld

I en kjennelse fra Oslo byfogdembete slår dommer Hilde Gaarder fast at det er Technips egen skyld at kjøpesummen ikke er betalt. Hun skriver at «hovedårsaken til at pengene er blitt stående på meglers konto skyldes selgers egne forhold. Hadde selger hatt orden på hjemmelsforholdet og for øvrig oppfylt sine plikter i henhold til kontrakt, og handlet i samsvar med overtagelsesprotokollen, herunder tinglyst sikringsobligasjonen ved kontraktsinngåelse, hadde salget blitt gjennomført uten hindringer».

Hun skriver videre at «skjøtet ble ikke tilbakeholdt fordi kjøper ikke hadde betalt. Skjøtet kunne ikke tinglyses fordi Technip ikke hadde sørget for selv å ha hjemmel til eiendommen de solgte. Først i oktober 2016 fikk Technip selv hjemmel til eiendommen. Det forhold at det i mellomtiden (...) ble tatt utlegg i eiendommen som medfører at bankens pantobligasjon er antatt ikke kunne tinglyses med 1.-prioritet som forutsatt, med den konsekvens at kjøpesummen ikke utbetales selger fra megler, er etter rettens syn en ren konsekvens av den manglende hjemmel og at selger av samme grunn ikke har oppfylt sin plikt etter kontrakten til å tinglyse sikringsobligasjonen på eiendommen.»

Dommeren konkluderer med at «slik retten ser det har Technip, grunnet egen manglende evne til å oppfylle vesentlige kontraktsvilkår som ville sikret dem kjøpesummen, i realiteten solgt eiendommen på kreditt. Technip er her den nærmeste til å bære risikoen for det eventuelle tap de blir påført.»

Technip har således tapt saken fullstendig og må betale ekteparet Knutsen saksomkostninger.

DN har ikke lyktes å få en kommentarer til kjennelsen fra Kluge-advokaten Hans Ingvald Stensholdt som representerer Technip i denne saken.(Vilkår)

Loppisappene: Finn, Shpok, Letgo eller Tise?
DNs Øystein Drabløs guider deg igjennom fire apper for kjøp og salg på nett. Hvilken skal du velge? Finn, Shpok, Letgo eller Tise?
03:50
Publisert: