Olav Thons investeringsselskap, Thon Holding as, fikk et resultat før skatt på 557 millioner kroner i første halvår. Dette er en økning på over 200 millioner, eller nær 60 prosent i forhold til samme periode i 2016. 

Selskapets driftsinntekter steg med 14 prosent i den samme perioden og endte på drøyt 3,5 milliarder kroner. 

– Veksten forklares både av høyere salgsinntekter fra boligprosjekter og økte leieinntekter, skriver selskapet i halvårsrapporten. 

Store eiendomsverdier

Leieinntektene fra Thon Holdings eiendommer indikerer ifølge selskapet en bruttoavkastning på bokførte verdier på omtrent 12 prosent. 

– Verdijustert egenkapital vurderes derfor å være vesentlig høyere enn bokført egenkapital, skriver selskapet i rapporten. 

Ved utgangen av andre kvartal hadde Thon Holding en bokført egenkapital på 9,2 milliarder kroner og en gjeld på 13,8 milliarder kroner. 

Selskapet hadde en positiv kontantstrøm på 653 millioner kroner i første halvår. (Vilkår)

Nå kan du klare deg helt uten telefon på trening
Dette er Samsungs nye sportsklokker, som kan lagre musikk og er bedre i vann enn tidligere modeller.
00:35
Publisert: