Politikere i Færder kommune vedtok torsdag ettermiddag at «de ulovlige tiltakene» på Clarksons-skipsmegler Fridtjof Falcks hytte på Bukkeliodden på Tjøme må rives innen ti uker. Tønsberg Blad meldte om saken først.

DN har tidligere skrevet om Falcks nybygde hytte i strandsonen i hyttekommunen.

Fylkesmannen i Vestfold godkjente i 2015 oppføringen av hytta, men da den sto ferdig reagerte Fylkesmannen på at den er langt fra det som var godkjent. Tidligere i juni ba Fylkesmannen kommunen om å vurdere om oppføringen var ulovlig.

Nå har kommunepolitikerne konkludert med at blant annet gangbaner, terrasser, nedgravd kjeller og redskapsbod på hytta må rives innen ti uker, ifølge referatet fra utvalgsmøtet for kommunalteknikk på tb.no. Selve hytta får altså bli stående.

Vedtaket er i tråd med rådmannens innstilling.

DN har oversendt kommunens vedtak til Falck, men han ønsker ikke å kommentere saken.

– Jeg må forholde meg til kommunen og avvente at de sender meg vedtaket og ikke via pressen, skriver han i en e-post.

Ba om råd

Etter at kommunen ble slått sammen med Nøtterøy ved nyttår, lå saken på bordet til den nyopprettede kommunen Færder. I mai vendte kommunen seg til Fylkesmannen for å be om råd i saken om skipsmegler Falcks hytte på Bukkeliodden.

Fylkesmannen steilet da den fikk se det ferdige bygget.

«Søknadsteksten, tegninger og illustrasjoner, kommuneadministrasjonens vurderinger og arkitektens uttalelser på befaring i 2015, ga et helt annet inntrykk av hvordan fritidsboligen ville fremstå i terrenget, enn det som faktisk er situasjonen etter at fritidsboligen er bygget,» skriver Fylkesmannen i et krast brev til kommunen.

Bygningen skulle ifølge arkitekten og kommunen «gis et svært dempet inntrykk», «ligge inne i bakken» og «bli en del av omgivelsene». Resultatet er imidlertid en svært synlig konstruksjon, som på ingen måte «gir et svært dempet inntrykk» eller er «en del av omgivelsene».

Arkitekten reagerte

Arkitekt Rune Breili står bak oppføringen av hytta. Tidligere i juni reagerte han sterkt på brevet fra Fylkesmannen.

«Foreviste brev er for øvrig ikke mottatt av Breili & Partnere, men kommuniseres nå direkte via pressen. Det synes også være en ny og lite heldig praksis som man vanskelig er i tråd med godt forvaltningsskjønn som overrasker», skrev Breilis advokat Vibeke Hein Bæra i en epost til DN.

Breili mener fritidseiendommen er bygget helt lik modellen og tegningene som er godkjent av kommunen og Fylkesmannen, ifølge Bæra.

«Det er med undring man registrerer at Fylkesmannen nå etter bygging i henhold til brevet forelagt oss fra DN synes å fraskrive seg sitt ansvar ved å ta avstand fra egen tidligere godkjennelse. Dette synes ikke å være i henhold til god forvaltningsskikk», skriver hun.

DN har ikke lyktes i å få en kommentar fra Breili eller Bæra til politikernes beslutning torsdag. (Vilkår)

– Jeg vil vise at jeg har guts, selv om jeg kommer fra en slik familie
Katharina Andresen skal ta familiebedriften Ferd videre, men ønsker ikke å bli satt i bås som en arving.
02:06
Publisert: